Hiển thị: 1 - 4 của 4 kết quả

PHI ĐỘI (Military flight)

Phi đội (flight) là một đơn vị (unit) quân đội nhỏ trong cơ cấu lớn hơn của lực lượng không quân, không quân hải quân hoặc quân đoàn không quân; và thường phụ thuộc vào …

PHI ĐOÀN (Aviation Squadron)

Phi đoàn (squadron) trong lực lượng không quân là một đơn vị (unit) bao gồm một số máy bay quân sự và phi hành đoàn của chúng, thường có 12-24 máy bay cùng loại, đôi …

KHÔNG ĐOÀN (Military wing)

Trong hàng không quân sự, không đoàn (wing) là một đơn vị chỉ huy. Trong hầu hết các lực lượng hàng không quân sự, không đoàn là một đội hình máy bay tương đối lớn. …

LIÊN ĐOÀN (Military group)

Liên đoàn (group) là một kiểu loại đơn vị (unit) hoặc đội hình (formation) quân sự thường gắn liền với ngành hàng không quân sự (military aviation). Thuật ngữ liên đoàn (group) và không đoàn …