LIÊN ĐOÀN (Military group)

Liên đoàn (group) là một kiểu loại đơn vị (unit) hoặc đội hình (formation) quân sự thường gắn liền với ngành hàng không quân sự (military aviation).

Thuật ngữ liên đoàn (group) và không đoàn (wing) khác nhau đáng kể giữa các quốc gia, cũng như giữa các nhánh khác nhau của lực lượng phòng thủ quốc gia. Các liên đoàn khác nhau đáng kể về quy mô và trạng thái, nhưng nhìn chung có hai dạng:

– Một đơn vị (unit) gồm 2-4 phi đoàn (squadrons), do một sĩ quan cấp đại tá hoặc tương đương chỉ huy (lieutenant colonel, colonel, commander, naval captain). Lực lượng Không quân Hoa Kỳ (USAF), các liên đoàn của Không quân Pháp, lực lượng Không quân Đức, Lực lượng Hàng không Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ, Lực lượng Không quân của Hạm đội Anh và một số lực lượng không quân hải quân khác thường tuân theo mô hình này.

– Một đội hình (formation) lớn hơn, thường bao gồm hơn 10 phi đoàn, được chỉ huy bởi một thiếu tướng hoặc tương đương (major general, brigadier general, commodore, rear admiral, air commodore, air vice-marshal). Lực lượng không quân của nhiều quốc gia Khối thịnh vượng chung, chẳng hạn như Không quân Hoàng gia Anh (RAF), tuân theo mô hình này. Trong những trường hợp như vậy, liên đoàn này tương đương với một không đoàn của Mỹ, một Geschwader của Đức hoặc một escadron của Pháp.

Cơ cấu tổ chức của các đơn vị bay ở một số quốc gia NATO được chọn, theo quy mô tương đối (giảm dần):
– Hải quân Hoa Kỳ, Hải quân Hoàng gia: không đoàn (wing), liên đoàn (group), phi đoàn (squadron), phi đội (flight).
– Không quân, Thủy quân Lục chiến Hoa Kỳ: Sư đoàn không quân (air division), không đoàn (wing), liên đoàn (group), phi đoàn (squadron), phi đội (flight), phân đội (element/section)…

Bài viết được đề xuất

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *