Hiển thị: 1 - 3 của 3 kết quả

LÝ THUYẾT QUÂN SỰ (Military theory)

Lý thuyết quân sự (military theory) là nghiên cứu về các lý thuyết xác định, cung cấp thông tin, hướng dẫn và giải thích chiến tranh và tác chiến. Lý thuyết quân sự phân tích …