Hiển thị: 1 - 2 của 2 kết quả

LẠI BÀN VỀ GIỚI-ĐỊNH-TUỆ

Nhắc lại về vấn đề này thật là xưa, cũ, nhưng từ hai sự kiện đương thời sau đây, làm ta một lần nữa phải nhìn lại về giáo pháp tối quan trọng này trong …

CHIẾN LƯỢC (Strategy)

Chiến lược (từ tiếng Hy Lạp – στρατηγία, nghĩa là “nghệ thuật lãnh đạo quân đội; chức việc cấp tướng, chỉ huy, tướng lĩnh”) là một kế hoạch chung để đạt được một hoặc nhiều …