CHIẾN TRƯỜNG (Battlefield)

Chiến trường (battlefield, battleground, hay field of battle) là địa điểm diễn ra trận chiến hiện tại hoặc lịch sử liên quan đến chiến tranh trên bộ. Nó thường được hiểu là giới hạn ở điểm tiếp xúc giữa các lực lượng đối lập, mặc dù các trận chiến có thể liên quan đến quân đội bao trùm các khu vực địa lý rộng lớn. Mặc dù thuật ngữ này ngụ ý rằng các trận chiến thường diễn ra trên một cánh đồng – một vùng đất bằng phẳng – nhưng nó áp dụng cho bất kỳ loại địa hình nào mà trận chiến diễn ra. Thuật ngữ này cũng có thể có ý nghĩa pháp lý và chiến trường có thể có giá trị lịch sử và văn hóa đáng kể – chiến trường được mô tả là “nơi mà lý tưởng và lòng trung thành được thử thách”. Các hành vi và hiệp ước khác nhau hạn chế một số hành vi hiếu chiến nhất định đối với một chiến trường được xác định. Các chế độ pháp lý khác thúc đẩy việc bảo tồn các chiến trường nhất định như các địa điểm có tầm quan trọng lịch sử.

Lý thuyết và học thuyết quân sự hiện đại, với những tiến bộ công nghệ trong chiến tranh, đã phát triển sự hiểu biết về chiến trường từ nơi được xác định bởi địa hình sang nhận thức đa diện hơn về tất cả các yếu tố ảnh hưởng đến việc tiến hành trận chiến và được khái niệm hóa là không gian chiến đấu…

Xem thêm:
CHIẾN TRƯỜNG (Theater)

Bài viết được đề xuất

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *