KHÔNG ĐOÀN TRƯỞNG (Wing commander)

Không đoàn trưởng (Wing commander, viết tắt – Wg Cdr hoặc W/C) là cấp bậc sĩ quan cao cấp được sử dụng bởi một số lực lượng không quân, có nguồn gốc từ Lực lượng Không quân Hoàng gia. Cấp bậc này được sử dụng bởi lực lượng không quân của nhiều quốc gia có ảnh hưởng lịch sử của Anh. Tương đương với Đại tá (colonel) trong các quân binh chủng khác.

Cấp bậc tương đương trong Lực lượng Không quân Phụ nữ và Lực lượng Không quân Hoàng gia Nữ (cho đến năm 1968) và trong Dịch vụ Điều dưỡng Không quân Hoàng gia của Princess Mary (cho đến năm 1980) là sĩ quan không đoàn (wing officer). Cấp bậc tương đương trong Quân đoàn Quan sát viên Hoàng gia (cho đến năm 1995) là chỉ huy quan sát viên (observer commander), có cấp hiệu tương tự…

Bài viết được đề xuất

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *