TÀU NGẦM DIESEL-ĐIỆN LỚP Leninets (Lớp L Liên Xô)

Tổng quan:
– Lớp trước: Dekabrist
– Lớp sau: Shchuka
– Lịch sử xây dựng: 1931-1941
– Trong biên chế: 1931-1971
– Hoàn thành: 25
– Mất đi: 4
– Bảo quản: 1 (một phần)
– Lượng giãn nước:
Nhóm 1+2:
+ 1.051 tấn (khi nổi)
+ 1.327 tấn (khi lặn)
Nhóm 3+4:
+ 1.123 tấn (khi nổi)
+ 1.416 tấn (khi lặn)
– Chiều dài: + 81 m (Nhóm 1+2); 83,3 m (Nhóm 3+4)
– Độ rộng: 6,6 m (Nhóm 1+2); 7 m (Nhóm 3+4)
– Mớn nước: 4,08 m
– Động lực đẩy: diesel-điện, 2 trục
Nhóm 1+2:
+ Động cơ diesel 2.200 mã lực (1.600 kW)
+ Động cơ điện 1.450 mã lực (1.080 kW)
Nhóm 3+4:
+ Động cơ diesel 4.200 mã lực (3.100 kW)
+ Động cơ điện 2.400 mã lực (1.800 kW)
– Tốc độ:
Nhóm 1+2:
+ 14 hl/g (26 km/h) nổi lên
+ 9 hl/g (17 km/h) khi lặn
Nhóm 3+4:
+ 18 hl/g (33 km/h) nổi lên
+ 10 hl/g (19 km/h) khi lặn
– Quân số: 53
– Vũ khí:
+ 1 x 100 mm
+ 1 x 45 mm
+ 6 × ống phóng lôi mũi tàu 533 mm
+ 12 × ngư lôi
+ 20 × mìn (thủy lôi)
+ 2 ống phóng ngư lôi gắn ở đuôi tàu được bổ sung trong Nhóm 3 và 4.

Lớp Leninets hay L là lớp tàu ngầm thứ hai được chế tạo cho Hải quân Liên Xô. 25 chiếc được chế tạo thành 4 nhóm từ năm 1931 đến năm 1941. Chúng là tàu ngầm rải mìn và dựa trên tàu ngầm lớp L của Anh, HMS L55, đã bị đánh chìm trong cuộc can thiệp của Anh vào Nội chiến Nga. Một số kinh nghiệm từ các tàu ngầm lớp Dekabrist trước đây cũng được sử dụng. Những con tàu thuộc loại thùng yên ngựa và thủy lôi được chở ở hai phòng trưng bày ở đuôi tàu như những chiếc tàu tiên phong trước chiến tranh. Tàu ngầm Nga Krab (1912), tàu ngầm rải thủy lôi đầu tiên trên thế giới. Những chiếc tàu này được Liên Xô coi là thành công. Nhóm 3 và 4 có động cơ mạnh hơn và tốc độ tối đa cao hơn./.

Bài viết được đề xuất

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *