Hiển thị: 1 - 2 của 2 kết quả

TÀU NGẦM AIP S1000

Ý tưởng về một con tàu hiện đại, nhỏ gọn, mạnh mẽ cuối cùng chỉ còn trên giấy tờ. Có thể sự đình chỉ là viện lí do chính trị, nhưng bản chất vẫn là …

TÀU NGẦM

Tàu ngầm (“submarine” hoặc “sub”) là phương tiện thủy có khả năng hoạt động độc lập dưới nước. Nó khác với tàu lặn (submersible) – có khả năng dưới nước hạn chế hơn. Thuật ngữ …