Hiển thị: 1 - 2 của 2 kết quả

TÀU ĐỔ BỘ LSM LỚP Yudeng, TYPE 073III

Tổng quan:– Lớp trước: Type 073IIY– Lớp sau: Type 073A (Lớp Yushu)– Trong biên chế: 1991 đến nay– Đã hoàn thành: 1– Hoạt động: 1– Kiểu loại: tàu đổ bộ hạng trung (LSM)– Lượng giãn …

TÀU ĐỔ BỘ LSM LỚP Yunshu, TYPE 073A

Tổng quan:– Lớp trước: Type 073III (lớp Yudeng)– Trong biên chế: 2000-nay– Đã hoàn thành: 10– Hoạt động: 10– Kiểu loại: tàu đổ bộ hạng trung (LSM)– Lượng giãn nước: 2.000 tấn (đầy tải)– Chiều …