Hiển thị: 1 - 4 của 4 kết quả

TÀU NGẦM DIESEL-ĐIỆN LỚP Pravda

Tổng quan:– Nhà vận hành: Hải quân Liên Xô– Lịch sử phục vụ: 1935-1956– Trong biên chế: 1936 đến 1956– Kế hoạch đóng: 4– Hoàn thành: 3– Đã hủy kế hoạch: 1– Mất đi: 1– …