Hiển thị: 1 - 6 của 6 kết quả

TÀU HỘ VỆ Smerch, 423

Tổng quan:– Hạ thủy: 1984– Tình trạng: đang phục vụ– Lượng giãn nước: 560 tấn (tiêu chuẩn); 660 tấn (đầy tải)– Chiều dài: 59,31 m– Độ rộng: 12,60 m– Mớn nước: 3,94 m– Động lực …

TÀU HỘ VỆ LỚP Nanuchka, PROJECT 1234

Tổng quan:– Nhà vận hành: Hải quân Liên Xô; Nga; Algérie; Ấn Độ; Libya– Lớp sau: lớp Buyan (Project 21630)– Hoàn thành: 47– Đã hủy: 1– Hoạt động: 9-11– Bị mất: 5– Nghỉ hưu: 30+– …

KHINH HẠM LỚP Mirka, PROJECT 35

Tổng quan:– Nhà điều hành: Hải quân Liên Xô– Lớp trước: lớp Petya (Project 159)– Lớp sau: lớp Koni (Project 1159)– Lịch sử xây dựng: 1964-1966– Hoàn thành: 18 (tất cả đã nghỉ hưu)– Kiểu loại: khinh …

KHINH HẠM LỚP Koni, PROJECT 1159

Tổng quan:– Nhà vận hành: Hải quân Liên Xô; Algérie; Bungari; Cuba; Trung Quốc; Đông Đức; Ai Cập; Libya; Nam Tư; Serbia và Montenegro– Lớp trước: Mirka (Project 35)– Lớp sau: Gepard (Project 1166.1)– Lich …

TÀU KHU TRỤC LỚP Gnevny, PROJECT 7

Tổng quan:– Nhà điều hành: Hải quân Liên Xô, Trung Quốc– Lớp trước: Gogland (dự kiến); Fidonisy (thực tế)– Lớp sau: Storozheva– Lớp dưới: Anshan– Lịch sử xây dựng: 1935-1942– Lịch sử phục vụ: 1938-1990– …