TẬP ĐOÀN QUÂN (Army group)

Tổ chức quân sự (military organization hoặc military organisation) là việc cơ cấu lực lượng vũ trang của một quốc gia nhằm cung cấp khả năng quân sự như chính sách quốc phòng có thể yêu cầu. Ở một số quốc gia, lực lượng bán quân sự được đưa vào lực lượng vũ trang của một quốc gia, mặc dù không được coi là quân sự. Các lực lượng vũ trang không phải là một phần của các tổ chức quân sự hoặc bán quân sự, chẳng hạn như lực lượng nổi dậy, thường bắt chước các tổ chức quân sự hoặc sử dụng các cấu trúc này, trong khi tổ chức quân sự chính thức có xu hướng sử dụng các hình thức phân cấp.

Lịch sử

Việc sử dụng các cấp bậc chính thức trong cơ cấu thứ bậc được sử dụng rộng rãi trong Quân đội La Mã.

Trong thời hiện đại, việc chỉ huy, quản lý và điều hành tổ chức quân sự thường được chính phủ đảm nhận thông qua một cơ quan chính phủ trong cơ cấu hành chính công, thường được gọi là bộ quốc phòng (ministry of defence hoặc department of defense). Những tổ chức này lần lượt quản lý các chi nhánh quân sự mà họ chỉ huy các đội hình và đơn vị chuyên chiến đấu, hỗ trợ chiến đấu và hỗ trợ phục vụ chiến đấu.

Chỉ huy, quản lý và điều hành

Quyền kiểm soát hành pháp thường là dân sự hoặc một phần dân sự đối với tổ chức quân sự quốc gia được thực hiện trong các nền dân chủ bởi một nhà lãnh đạo chính trị được bầu với tư cách là thành viên nội các của chính phủ, thường được gọi là bộ trưởng quốc phòng (minister of defence). Trong các hệ thống tổng thống, chẳng hạn như ở Hoa Kỳ, tổng thống (president) là tổng tư lệnh (commander-in-chief) và bộ trưởng quốc phòng cấp nội các là người chỉ huy thứ hai. Cấp dưới cho vị trí đó thường là các thư ký cho các đơn vị tác chiến chính cụ thể của lực lượng vũ trang nói chung, chẳng hạn như những đơn vị cung cấp dịch vụ hỗ trợ chung cho quân đội, bao gồm cả những người phụ thuộc của họ.

Sau đó, có những người đứng đầu các cơ quan phòng ban cụ thể chịu trách nhiệm cung cấp và quản lý các dịch vụ dựa trên kiến ​​thức và kỹ năng cụ thể như chiến lược tư vấn, đánh giá phát triển năng lực hoặc cung cấp nghiên cứu về khoa học quân sự và thiết kế và phát triển công nghệ. Trong mỗi cơ quan phòng ban sẽ có các chi nhánh hành chính chịu trách nhiệm về công việc chuyên ngành tiếp theo của cơ quan.

Quân binh chủng

Ở hầu hết các quốc gia, lực lượng vũ trang được chia thành ba nhánh quân sự (service, armed service hay military service): lục quân (army), hải quân (navy) và không quân (air force).

Nhiều quốc gia có sự biến đổi về mô hình chuẩn của ba quân chủng cơ bản. Một số quốc gia cũng tổ chức lực lượng mạng, dịch vụ khẩn cấp, dịch vụ y tế, hậu cần quân sự, lực lượng không gian, thủy quân lục chiến và các lực lượng đặc biệt như lực lượng biệt kích hoặc lực lượng không quân thành các lực lượng vũ trang độc lập. Lực lượng biên phòng hoặc lực lượng bảo vệ bờ biển của một quốc gia cũng có thể là một nhánh độc lập của quân đội quốc gia đó, mặc dù ở nhiều quốc gia, lực lượng biên phòng hoặc lực lượng bảo vệ bờ biển là một cơ quan thực thi pháp luật dân sự. Một số quốc gia không có hải quân vì lý do địa lý.

Trong các lực lượng vũ trang lớn hơn, văn hóa giữa các nhánh khác nhau của lực lượng vũ trang có thể khá khác nhau.

Hầu hết các quốc gia nhỏ hơn đều có một tổ chức duy nhất bao gồm tất cả các lực lượng vũ trang được quốc gia đó tuyển dụng. Quân đội của các nước đang phát triển có xu hướng chủ yếu bao gồm bộ binh, trong khi có xu hướng có các đơn vị lớn hơn với trang bị đắt tiền và chỉ một phần nhỏ nhân sự trong các đơn vị bộ binh của các nước phát triển

Trong quân đội phương Tây, lực lượng liên hợp được định nghĩa là một đơn vị hoặc đội hình bao gồm sự đại diện của sức mạnh chiến đấu từ hai hoặc nhiều nhánh của quân đội.

Lực lượng an ninh nội bộ

Lực lượng hiến binh, quân cảnh và an ninh, bao gồm các lực lượng tương đương như lực lượng bán quân sự, dân quân, quân đội nội bộ và đơn vị cảnh sát chiến thuật, là một dịch vụ an ninh nội bộ phổ biến ở hầu hết các nơi trên thế giới, nhưng không phổ biến ở các quốc gia có lịch sử thông luật Anh, nơi cảnh sát dân sự được tuyển dụng để thực thi luật pháp và có những hạn chế chặt chẽ về cách sử dụng lực lượng vũ trang để hỗ trợ.

Bộ tư lệnh, đội hình và đơn vị

Ít nhất là trong quân đội Châu Âu và Bắc Mỹ, người ta thường coi các thành phần cơ bản của quân đội là bộ tư lệnh (commands), đội hình (formations) và đơn vị (units).

Trong bối cảnh quân sự, bộ tư lệnh là tập hợp các đơn vị và đội hình dưới sự kiểm soát của một sĩ quan duy nhất, mặc dù trong Thế chiến II, bộ chỉ huy cũng là tên được đặt cho một nhóm chiến đấu trong Quân đội Hoa Kỳ. Nói chung, đây là trụ sở chiến lược hành chính và điều hành chịu trách nhiệm trước chính phủ quốc gia hoặc trụ sở quân sự quốc gia. Không có gì lạ khi các lực lượng của một quốc gia bao gồm bộ phận chỉ huy riêng của họ (chẳng hạn như Bộ phận trên bộ, Bộ phận trên không, Bộ phận hải quân và Bộ phận y tế trong Quân đội Bỉ), nhưng điều này không loại trừ sự tồn tại của các bộ tư lệnh không độc lập mà dựa vào trên.

Đội hình được Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ định nghĩa là “hai hoặc nhiều máy bay, tàu hoặc đơn vị cùng tiến hành dưới sự chỉ huy của một người chỉ huy”. Fomin trong Bách khoa toàn thư Liên Xô vĩ đại đã nhấn mạnh bản chất vũ khí tổng hợp của nó: “Các đội hình là những tổ chức quân sự được hình thành từ các đơn vị quân đội và dịch vụ đặc biệt khác nhau để tạo ra một lực lượng chiến đấu tổng hợp, cân bằng. Các đội hình chỉ khác nhau ở khả năng đạt được các quy mô khác nhau sử dụng vũ lực để đạt được các mục tiêu chiến lược, tác chiến và chiến thuật cũng như mục tiêu nhiệm vụ khác nhau”. Đây là một tổ chức quân sự tổng hợp bao gồm hỗn hợp các đơn vị con được tích hợp và trực thuộc hoạt động, và thường có khả năng chiến đấu. Ví dụ về đội hình bao gồm: sư đoàn, lữ đoàn, tiểu đoàn, cánh quân… Đội hình cũng có thể đề cập đến đội hình chiến thuật, sự sắp xếp hoặc bố trí vật lý của quân đội và vũ khí. Ví dụ về đội hình được sử dụng như vậy bao gồm: đội hình pakfront, panzerkeil, đội hình testudo…

Một đơn vị điển hình là một tổ chức quân sự đồng nhất (có khả năng chiến đấu, hỗ trợ chiến đấu hoặc không chiến đấu) bao gồm các nhân viên phục vụ chủ yếu từ một nhánh dịch vụ hoặc một nhánh dịch vụ, và các chức năng hành chính và chỉ huy của nó là khép kín. Bất kỳ đơn vị nào trực thuộc đơn vị khác đều được coi là đơn vị con hoặc đơn vị phụ của nó. Ở Hoa Kỳ không có gì lạ khi đơn vị và đội hình được sử dụng đồng nghĩa. Trong thực tiễn Khối thịnh vượng chung, đội hình không được sử dụng cho các tổ chức nhỏ hơn như tiểu đoàn, thay vào đó được gọi là “đơn vị” và các trung đội hoặc đại đội cấu thành của chúng được gọi là đơn vị con. Trong Khối thịnh vượng chung, đội hình là các sư đoàn, lữ đoàn…

Các lực lượng vũ trang khác nhau và thậm chí cả các nhánh phục vụ khác nhau của lực lượng vũ trang có thể sử dụng cùng một tên để biểu thị các loại tổ chức khác nhau. Một ví dụ là “phi đội” (squadron). Trong hầu hết các lực lượng hải quân, một phi đội là đội hình gồm nhiều tàu; trong hầu hết các lực lượng không quân, nó là một đơn vị; trong Quân đội Hoa Kỳ nó là một đơn vị kỵ binh cấp tiểu đoàn; và trong quân đội Khối thịnh vượng chung, phi đội là một đơn vị con có quy mô đại đội.

Bảng tổ chức và trang bị

Một bảng tổ chức và trang bị (Table of organization and equipment, viết tắt là TOE hoặc TO&E) là tài liệu do Cơ quan Hỗ trợ Quản lý Lực lượng Quân đội Hoa Kỳ xuất bản quy định tổ chức, biên chế và trang thiết bị của các đơn vị từ cấp sư đoàn trở xuống, bao gồm cả Bộ chỉ huy Quân đoànQuân đội.

Nó cũng cung cấp thông tin về nhiệm vụ và khả năng của đơn vị cũng như tình trạng hiện tại của đơn vị. TOE chung có thể áp dụng cho một loại đơn vị (ví dụ: bộ binh) thay vì một đơn vị cụ thể (Sư đoàn Bộ binh 3). Bằng cách này, tất cả các đơn vị thuộc cùng một nhánh (chẳng hạn như bộ binh) đều tuân theo các nguyên tắc cơ cấu giống nhau.

Hệ thống phân cấp hiện đại

Lục quân

Sau đây cung cấp cái nhìn tổng quan về một số thuật ngữ được sử dụng để mô tả hệ thống phân cấp quân đội trong các lực lượng vũ trang trên toàn thế giới. Mặc dù người ta thừa nhận rằng có sự khác biệt giữa quân đội của các quốc gia khác nhau, nhưng nhiều quân đội được mô phỏng theo mô hình của Anh hoặc Mỹ, hoặc cả hai. Tuy nhiên, nhiều đơn vị (units) và đội hình (formations) quân đội đã có lịch sử lâu đời và được nhiều nhà tư tưởng quân sự khác nhau nghĩ ra trong suốt lịch sử Châu Âu.

Ví dụ: Quân đoàn (Corps) hiện đại lần đầu tiên được Napoléon giới thiệu ở Pháp vào khoảng năm 1805 như một nhóm chiến thuật linh hoạt hơn gồm hai sư đoàn (divisions) trở lên trong thời kỳ Chiến tranh Napoléon.

Cấp Bộ tư lệnh (Command)

– Bộ tư lệnh chiến trường (Combatant Command) hoặc tương đương vùng chiến trường (region theater): quân số 1.000.000-10.000.000; thành phần gồm 4+ tập đoàn quân (army group); cấp chỉ huy OF-10 (nguyên soái), OF-9 (đại tướng, tướng quân đội).

– Tập đoàn quân (army group) hoặc tương đương phương diện quân (front): quân số 400.000-1.000.000; thành phần gồm 2+ quân đội (armies); cấp chỉ huy OF-10 (nguyên soái), OF-9 (đại tướng, tướng quân đội).

– Quân dã chiến (field army): quân số 100.000-200.000; thành phần gồm 2-4 quân đoàn (corps); cấp chỉ huy OF-10 (nguyên soái), OF-9 (đại tướng, tướng quân đội).

Cấp Đội hình (Formation)

– Quân đoàn (coprs): quân số 20.000-60.000; thành phần gồm 2+ sư đoàn (division); cấp chỉ huy OF-9 (đại tướng hoặc tướng quân đội), OF-8 (trung tướng, tướng quân đoàn), OF-7 (thiếu tướng).

– Sư đoàn (division): quân số 6.000-25.000; thành phần gồm 2-8 lữ đoàn (brigade) hoặc trung đoàn (regiment); cấp chỉ huy OF-8 (trung tướng), OF-8 hoặc OF-7 (chuẩn tướng), OF- 7 (thiếu tướng hoặc OF-6 (đại tá).

– Lữ đoàn (brigade): quân số 3.000-5.000; thành phần gồm 2 trung đoàn (regiment) hoặc tập đoàn (group) trở lên, hoặc 3-8 tiểu đoàn (battalions) hoặc tương đương; cấp chỉ huy OF-7 (thiếu tướng), OF-7 hoặc OF-6 (tướng lữ đoàn), OF-6 (chuẩn tướng, đại tá cấp cao), OF-5 (đại tá).

Cấp Đơn vị (Unit)

– Trung đoàn (regiment) hay tập đoàn (group): quân số 1.000-3.000; thành phần gồm 2+ tiểu đoàn hoặc tương đương; cấp chỉ huy OF-5 (đại tá).

– Tiểu đoàn (battalion) và tương đương (trung đoàn (regimemt) một số nước, phi đội Kỵ binh Hoa Kỳ (squadron), phi đội không quân một số nước): quân số 300-1.000; thành phần gồm 2-6 đơn vị cấp phân đội (đại đội hoặc tương đương); cấp chỉ huy OF-4 (trung tá).

Cấp phân đội (Subunit)

– Đại đội (company) hoặc tương đương (phi đội pháo (artillery battery squadron) một số quốc gia…): quân số 100-250; thành phần gồm 2-8 trung đội hoặc tương đương; cấp chỉ huy OF-3 (thiếu tá), OF-2 (đại úy), OR-9 (chuẩn úy trưởng).

Staffel hoặc echelon (nhỏ hơn một đại đội, nhưng lớn hơn một trung đội); quân số 50-90; thành phần gồm 2 trung đội; cấp chỉ huy OF-2 (đại úy hoặc đại úy tham mưu); OR-8 (chuẩn úy hoặc chuẩn úy chính).

– Trung đội (platoon), toán quân (troop) hoặc tương đương (một số quốc gia chỉ cung cấp một số vũ khí): quân số 20-50, 2+ tiểu đội hoặc xe; cấp chỉ huy OF-1 (trung úy hoặc thiếu úy), OR-7 (chuẩn úy).

–  Section hoặc patrol (nhỏ hơn một trung đội, nhưng lớn hơn một tiểu đội): quân số 12-24, 2-3 tiểu đội hoặc 3-6 đội hỏa lực; cấp chỉ huy OR-6 (trung sĩ tham mưu), OR-5 (trung sĩ).

– Tiểu đội (squad): quân số 6-12, 2-3 đội hỏa lực hoặc 1+ phần tử; cấp chỉ huy OR-5 (trung sĩ), OR-4 (hạ sĩ).

Team hoặc crew (nhỏ hơn một tiểu đội): quân số 2-4; cấp chỉ huy OR-3 (hạ sĩ) đến OR-5 (trung sĩ), OR-2 (binh nhất).

Thứ tự dạng bậc thang này có thể bị bỏ qua: ví dụ: lực lượng NATO thường chuyển từ tiểu đoàn này sang lữ đoàn khác. Tương tự như vậy, chỉ các cường quốc quân sự lớn mới có thể có tổ chức ở cấp cao nhất và các quân đội và quốc gia khác nhau cũng có thể sử dụng tên truyền thống, tạo ra sự nhầm lẫn đáng kể: ví dụ: một trung đoàn (tiểu đoàn) thiết giáp của Anh hoặc Canada được chia thành phi đội (đại đội) và toán quân (trung đội), trong khi phi đội kỵ binh Mỹ (tiểu đoàn) được chia thành toán quân (đại đội) và trung đội. Trong hệ thống của Pháp (được nhiều nước châu Phi sử dụng), đại đội được chia thành các sections (trung đội) gồm 3 x “nhóm chiến đấu” gồm 7 binh sĩ, cộng với một nhóm xe và một bộ chỉ huy bao gồm 2 x tay súng bắn tỉa.

Quân đội (army), tập đoàn quân (army group), vùng (region) và chiến trường (theatre) đều là những đội hình lớn khác nhau đáng kể giữa các lực lượng vũ trang về quy mô và vị trí phân cấp. Trong khi các sư đoàn (divisions) là cấp độ truyền thống trong đó các đơn vị hỗ trợ (pháo binh dã chiến, bệnh viện, hậu cần và bảo trì…) được thêm vào cơ cấu đơn vị, thì kể từ Thế chiến II, nhiều lữ đoàn hiện có các đơn vị hỗ trợ như vậy, và kể từ những năm 1980, các trung đoàn (regiments) cũng vậy, đã và đang nhận được các yếu tố hỗ trợ. Một trung đoàn có các yếu tố hỗ trợ như vậy được gọi là đội chiến đấu cấp trung đoàn (regimental combat team) theo cách nói của quân đội Hoa Kỳ, hoặc tập đoàn chiến đấu (battlegroup) ở Anh và các lực lượng khác. Học thuyết của Quân đội Canada cũng bao gồm đội chiến đấu (combat team) là một đại đội bộ binh được tăng cường xe tăng hoặc một phi đội xe tăng được tăng cường bộ binh hoặc sự kết hợp của một đại đội bộ binh đầy đủ với một phi đội xe tăng đầy đủ.

Trong Thế chiến II, Hồng quân đã sử dụng cơ cấu tổ chức cơ bản tương tự. Tuy nhiên, lúc đầu, nhiều đơn vị có sức mạnh rất yếu và kích thước của chúng thực sự thấp hơn một bậc so với bậc thang thường được sử dụng ở những nơi khác; ví dụ, một sư đoàn trong Hồng quân đầu Thế chiến II sẽ có quy mô tương đương với các trung đoàn hoặc lữ đoàn của hầu hết các quốc gia. Ở trên cùng của bậc thang, cái mà các quốc gia khác gọi là tập đoàn quân (army group), Hồng quân gọi là phương diện quân (front). Ngược lại, trong cùng thời kỳ, các tập đoàn quân Wehrmacht của Đức, đặc biệt là ở Mặt trận phía Đông, chẳng hạn như Tập đoàn quân Trung tâm đã vượt quá đáng kể những con số trên và có mối liên hệ chặt chẽ hơn với các Định hướng Chiến lược của Liên Xô.

Hải quân

Tổ chức hải quân ở cấp đội tàu (flotilla) trở lên ít được tuân thủ hơn vì các tàu hoạt động theo nhóm nhỏ hơn hoặc lớn hơn trong nhiều tình huống khác nhau có thể thay đổi tại một thời điểm thông báo. Tuy nhiên, có một số thuật ngữ phổ biến được sử dụng trong hải quân để truyền đạt khái niệm chung về số lượng tàu có thể có trong một đơn vị.

Hải quân thường được tổ chức thành các nhóm cho một mục đích cụ thể, thường là chiến lược, và các nhóm tổ chức này xuất hiện và biến mất thường xuyên dựa trên các điều kiện và nhu cầu đặt ra cho hải quân. Điều này trái ngược với cách tổ chức quân đội, nơi các đơn vị vẫn giữ nguyên quân số và trang thiết bị trong thời gian dài.

– Bộ chỉ huy chiến đấu kiểu Mỹ (Combatant Command) hoặc Hải quân (Navy hoặc Admiraty): Tất cả các tàu trong hải quân; thành phần gồm 2+ hạm đội (Fleet); cấp chỉ huy Đô đốc Hạm đội (Fleet Admiral hoặcAdmiral of the Fleet), Đại Đô đốc (Grand Admiral) hoặc Đô đốc (Admiral).

– Hạm đội (Fleet): Tất cả các tàu trong một đại dương hoặc khu vực chung; thành phần gồm 2+ Hạm đội Chiến đấu (Battle Fleets); cấp chỉ huy Đô đốc (Admiral) hoặc Phó đô đốc (Vice Admiral).

– Hạm đội Chiến đấu (Battle Fleet): thành phần gồm một số lượng lớn các loại tàu, 2+ Lực lượng đặc nhiệm (Task Forces); cấp chỉ huyPhó Đô đốc (Vice Admiral).

– Lực lượng đặc nhiệm (Task Force) hoặc Nhóm tàu ​​sân bay tấn công (Carrier strike group): là một tập hợp các tàu, gồm 2+ Nhóm đặc nhiệm (Task Groups, Divisions hoặc Flotillas), Các sư đoàn (Divisions) hoặc Đội tàu (Flotillas); cấp chỉ huyChuẩn đô đốc (nửa trên) hoặc Chuẩn đô đốc (Rear Admiral (upper half) hoặcRear Admiral).

– Sư đoàn (Division hoặc Task Group) hoặc Nhóm đặc nhiệm (Task Group): thường gồm 2+ tàu lớn; cấp chỉ huy Chuẩn đô đốc (nửa dưới), Đề đốc (Commodore) hoặc Đô đốc Sư đoàn (Division Admiral).

– Đội tàu (Flotilla) hoặc Nhóm đặc nhiệm (Task Group): một số lượng nhỏ tàu thuyền, thường cùng loại hoặc tương tự nhau, gồm 2+ Phi đội (Squadrons); cấp chỉ huyChuẩn đô đốc (nửa dưới), Đề đốc (Commodore) hoặc Đô đốc đội tàu (Flotilla Admiral).

– Phi đội (Squadron) hoặc Đơn vị đặc nhiệm (Task Unit): một số lượng nhỏ tàu thuyền, thường cùng loại hoặc tương tự nhau; cấp chỉ huy Đại tá (Captain) hoặc Trung tá (Commander).

– Phần tử đặc nhiệm: Một con tàu duy nhất; cấp chỉ huy Đại tá, Trung tá, Thiếu tá (Lieutenant Commander) hoặc Đại úy (Lieutenant).

Các cấp bậc năm sao của đô đốc hạm đội (admiral of the fleet fleet admiral) phần lớn không còn được sử dụng thường xuyên kể từ những năm 1990, ngoại trừ các bổ nhiệm mang tính nghi lễ hoặc danh dự. Hiện tại, tất cả các lực lượng hải quân lớn (hải quân nước xanhnước lục) đều được chỉ huy bởi một đô đốc bốn sao hoặc ba sao tùy theo quy mô cụ thể. Các lực lượng hải quân nhỏ hơn, chẳng hạn như Hải quân Hoàng gia New Zealand, hoặc những lực lượng hải quân có vai trò bảo vệ bờ biển hiệu quả, được chỉ huy bởi một chuẩn đô đốc (cấp hai sao), đề đốc (cấp một sao) hoặc thậm chí là đại tá.

Các tàu sân bay thường được chỉ huy bởi đại tá (captain). Tàu ngầmtàu khu trục thường được chỉ huy bởi đại tá hoặc trung tá (commander). Một số tàu khu trục, đặc biệt là các tàu khu trục nhỏ hơn như khinh hạm (trước đây gọi là tàu khu trục hộ tống) thường được chỉ huy bởi các sĩ quan có cấp bậc trung tá. Tàu hộ vệ, phân loại tàu chiến nhỏ nhất, được chỉ huy bởi các sĩ quan có cấp bậc trung tá hoặc thiếu tá (lieutenant-commander). Các tàu phụ trợ, bao gồm tàu pháo, tàu quét mìn, tàu tuần tra, tàu quân sự ven sông, tàu tiếp liệu và tàu phóng lôi thường được chỉ huy bởi đại úy (lieutenants), trung úy (sub-lieutenants) hoặc chuẩn úy (warrant officers). Thông thường, tàu càng nhỏ thì cấp bậc chỉ huy tàu càng thấp. Ví dụ, các tàu tuần tra thường được chỉ huy bởi các thiếu úy (ensigns), trong khi các khinh hạm hiếm khi được chỉ huy bởi một sĩ quan dưới cấp trung tá (commander).

Trong lịch sử, hải quân có cơ cấu chặt chẽ hơn nhiều. Các tàu được tập hợp thành các sư đoàn (divisions), các sư đoàn này lần lượt được tập hợp theo các phi đội (squadrons) được đánh số, bao gồm một hạm đội được đánh số. Việc cho phép tàu rời khỏi một đơn vị và gia nhập một đơn vị khác phải được chấp thuận trên giấy.

Hải quân Hoa Kỳ hiện đại chủ yếu dựa trên một số nhóm tàu tiêu chuẩn, bao gồm nhóm tấn công tàu sân bay và nhóm tấn công viễn chinh.

Ngoài ra, tổ chức hải quân vẫn tiếp tục trên một con tàu. Bộ phận bổ sung tạo thành ba hoặc bốn phòng ban (chẳng hạn như chiến thuật và kỹ thuật), mỗi phòng có một số phòng ban, tiếp theo là các trung tâm công tác…

Bài viết được đề xuất

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *