Hiển thị: 1 - 2 của 2 kết quả

CĂN CỨ QUÂN SỰ (Military base)

Căn cứ quân sự (military base) là một cơ sở được sở hữu và vận hành trực tiếp bởi hoặc cho quân đội hoặc một trong các chi nhánh của quân đội, nơi trú ẩn …

CĂN CỨ HẢI QUÂN (Naval base)

Căn cứ hải quân (naval base hay navy base) được hiểu đơn giản là căn cứ quân sự thuộc sở hữu của hải quân. Căn cứ hải quân không chỉ là một nơi neo đậu …