Hiển thị: 1 - 1 của 1 kết quả

TUYỆT VỌNG THẬT SỰ

Trong lịch sử, tôn giáo xuất hiện là do con người mất niềm tin vào thế tục. Giữa lúc bị áp bức đủ đường, cái khổ dồn họ đến chân tường, có khi gần với …