Hiển thị: 1 - 1 của 1 kết quả

THAM MƯU TRƯỞNG (Chief of staff)

Chức danh “tham mưu trưởng” hoặc “trưởng phòng tham mưu” hoặc “chánh văn phòng” (chief of staff hoặc head of staff) xác định người lãnh đạo của một tổ chức phức tạp như lực lượng …