QUÂN ĐOÀN (Corps)

Quân đoàn (corps, /kɔːr/; /kɔːrz/) là một thuật ngữ được sử dụng cho một số loại tổ chức khác nhau. Là một cải tiến quân sự của Napoléon I, đội hình này lần đầu tiên được đặt tên như vậy vào năm 1805. Quy mô của một quân đoàn rất khác nhau, nhưng từ 2 đến 5 sư đoàn và từ 40.000 đến 80.000 là những con số do Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ công bố.

Trong thuật ngữ quân sự, quân đoàn có thể là:
– một đội hình tác chiến (operational formation), đôi khi được gọi là quân đoàn dã chiến (field corps), bao gồm 2 hoặc nhiều sư đoàn , chẳng hạn như Quân đoàn d’armée, sau này được gọi là Quân đoàn I (“Quân đoàn thứ nhất”) của Grande Armée của Napoléon I);
– một quân đoàn hành chính (administrative corps) hoặc tập hợp (mustering) – đó là một nhánh chuyên biệt của nghĩa vụ quân sự (chẳng hạn như quân đoàn pháo binh, quân đoàn thiết giáp, quân đoàn tín hiệu, quân đoàn y tế, quân đoàn thủy quân lục chiến hoặc quân đoàn quân cảnh) hoặc;
– trong một số trường hợp, là một quân chủng riêng biệt trong quân đội quốc gia (chẳng hạn như Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ).

Những cách sử dụng này thường chồng chéo lên nhau.

Quân đoàn cũng có thể là thuật ngữ chung để chỉ một tổ chức phi quân sự, chẳng hạn như Quân đoàn Hòa bình Hoa Kỳ và Quân đoàn Đoàn kết Châu Âu.

Đội hình hoạt động

Trong nhiều quân đội, quân đoàn là một đội hình chiến trường bao gồm hai sư đoàn trở lên và thường được chỉ huy bởi một trung tướng. Trong Thế chiến IThế chiến II, do quy mô chiến đấu lớn, nhiều quân đoàn được hợp nhất thành các quân đội, sau đó hợp thành các tập đoàn quân. Trong quân đội phương Tây có quân đoàn được đánh số bằng chữ số La Mã (ví dụ Quân đoàn VII)…

Việt Nam

Lực lượng vũ trang Việt Nam chia thành các Quân khu, Quân đoàn và Quân binh chủng. Cấp trực thuộc Quân đoàn là Sư đoàn, dưới nữa theo thứ tự Lữ đoàn, Trung đoàn, Tiểu đoàn, Đại đội, Trung đội và Tiểu đội là đội hình, đơn vị cấp thấp nhất…

Bài viết được đề xuất

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *