Hiển thị: 1 - 2 của 2 kết quả

TÀU PHÓNG LÔI P4, PROJECT 123-K

Đây chính là loại tàu mà Bắc Việt đã dùng để tấn công tàu khu trục USS Maddox trong Sự kiện Vịnh Bắc bộ ngày 2/8/1964. Tổng quan:– Nhà máy đóng tàu: số 609, Tyumen; …