Hiển thị: 1 - 1 của 1 kết quả

MẢNG QUÉT ĐIỆN TỬ THỤ ĐỘNG PESA

Mảng quét điện tử thụ động PESA (passive electronically scanned array), còn được gọi là mảng pha thụ động (passive phased array), là một anten trong đó chùm sóng vô tuyến có thể được điều …