Hiển thị: 1 - 3 của 3 kết quả

HẠM ĐỘI (Naval fleet)

Hạm đội (fleet hay naval fleet) là một đội hình tàu chiến lớn – đội hình lớn nhất trong bất kỳ lực lượng hải quân nào – do một người chỉ huy điều khiển. Một …

ĐỘI TÀU, TIỂU HẠM ĐỘI (Flotilla)

“Flotilla“ ngày này thường được hiểu là một hạm đội nhỏ (tiểu hạm đội), nhưng trong lịch sử, chỉ là một tập hợp các tàu chiến không bao gồm tàu chủ lực, gọi là đội …

PHI ĐỘI, HẢI ĐỘI (Squadron)

Khái niệm squadron (naval) theo chiều dài lịch sử phát triển của hải quân đã thay đổi, ban đầu là cách gọi một loại đội hình tàu di chuyển trên biển – phi đội, và …