TƯỚNG SƯ ĐOÀN (Divisional general)

Tướng sư đoàn (divisional general) sĩ quan cấp tướng chỉ huy một sư đoàn quân đội. Cấp bậc này bắt nguồn từ Hệ thống Cách mạng Pháp và được một số quốc gia sử dụng. Cấp bậc trên là chuẩn tướng (brigade general) và thường là dưới tướng quân đoàn (army corps general).

Cấp bậc này chủ yếu được sử dụng ở các quốc gia nơi nó được sử dụng như một sự thay thế hiện đại cho cấp bậc thiếu tướng (major-general) hoặc trung tướng (lieutenant-general) cũ trước đây.

Trong Lực lượng Vũ trang Việt Nam không biên chế cấp bậc này. Người đứng đầu sư đoàn là Sư đoàn trưởng, cấp bậc Đại tá.

Bài viết được đề xuất

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *