Hiển thị: 1 - 2 của 2 kết quả

ĐẠI TÁ KHÔNG QUÂN (Group captain)

Đại tá (group captain, viết tắt là Gp Capt hoặc G/C) là cấp bậc sĩ quan cao cấp được một số lực lượng không quân sử dụng, có nguồn gốc từ Lực lượng Không quân …

TRUNG ÚY (Lieutenant)

Trung úy (tiếng Anh lieutenant, viết tắt là Lt., Lt, LT, Lieut; phát âm kiểu Anh-Anh /lɛfˈtɛnənt/ lefTENənt; kiểu Anh-Mỹ /luːTENənt/looTENənt) là một cấp bậc sĩ quan sơ cấp trong lực lượng vũ trang của …