Hiển thị: 1 - 2 của 2 kết quả

TƯỚNG SƯ ĐOÀN (Divisional general)

Tướng sư đoàn (divisional general) là sĩ quan cấp tướng chỉ huy một sư đoàn quân đội. Cấp bậc này bắt nguồn từ Hệ thống Cách mạng Pháp và được một số quốc gia sử …