SƯ ĐOÀN TÀU (Naval division)

Sư đoàn (division, từ tiếng Latin divisio) là đội hình chiến thuật chính của hạm đội thuộc lực lượng vũ trang của một số quốc gia trên thế giới.

Một sư đoàn tàu (hải quân) thường đề cập đến một đội hình hoặc đơn vị trong lực lượng hải quân bao gồm nhiều tàu, máy bay và các phương tiện khác. Đây là một tổ chức chiến thuật hoặc tác chiến cho phép chỉ huy và kiểm soát hiệu quả các lực lượng hải quân.

Các sư đoàn hải quân có thể khác nhau về quy mô và thành phần tùy thuộc vào lực lượng hải quân cụ thể và các yêu cầu hoạt động của lực lượng đó. Nói chung, một sư đoàn hải quân bao gồm một số tàu chiến, có thể bao gồm tàu sân bay, tàu tuần dương, tàu khu trục, khinh hạm, tàu ngầm và các loại tàu khác. Các tàu này được nhóm lại với nhau theo một cơ cấu chỉ huy chung và hoạt động như một lực lượng phối hợp.

Mục đích chính của một sư đoàn hải quân là tiến hành các hoạt động hải quân khác nhau, chẳng hạn như nhiệm vụ chiến đấu, tuần tra, nhiệm vụ hộ tống và hoạt động đổ bộ. Thành phần của bộ phận thường được điều chỉnh phù hợp với nhiệm vụ hoặc vai trò cụ thể được giao. Ví dụ, một sư đoàn được giao nhiệm vụ hộ tống có thể bao gồm các khinh hạm hoặc tàu khu trục chuyên tác chiến chống tàu ngầm, trong khi một sư đoàn được giao nhiệm vụ tấn công tàu sân bay có thể bao gồm các tàu sân bay và các tàu hộ tống đi kèm của chúng.

Các sư đoàn hải quân thường được tổ chức thành các đội hình cấp cao hơn, chẳng hạn như hạm đội, lực lượng đặc nhiệm hoặc nhóm đặc nhiệm, cung cấp định hướng chiến lược và phối hợp hoạt động. Các đội hình cấp cao hơn này có thể bao gồm nhiều sư đoàn và có thêm tàu thuyền, phương tiện, chẳng hạn như tàu hỗ trợ, tàu hậu cần và máy bay.

Cần lưu ý rằng cấu trúc và thuật ngữ cụ thể được sử dụng để mô tả các sư đoàn hải quân có thể khác nhau giữa các lực lượng hải quân khác nhau. Quy ước tổ chức và đặt tên có thể khác nhau dựa trên truyền thống quốc gia, học thuyết hoạt động và hệ thống phân cấp hải quân.

Trong Kỷ nguyên thuyền buồm, đội hình chủ yếu của hạm đội là phi đội (squadron). Phi đội gồm ba sư đoàn: sư đoàn 1 – ở trung tâm của đội hình chiến đấu và do một Đô đốc chỉ huy (ông cũng chỉ huy toàn bộ phi đội); sư đoàn 2 – tiên phong – đi đầu đội hình chiến đấu, do một Phó Đô đốc chỉ huy; sư đoàn 3 – hậu quân – do một Chuẩn Đô đốc chỉ huy.

Trong các hạm đội hiện đại của Lực lượng Vũ trang, các phi đội có thể bao gồm một số sư đoàn hoặc lữ đoàn, các sư đoàn quét mìn, tàu chống ngầm và tàu tên lửa nhỏ riêng biệt, tàu ngầm thuộc nhiều lớp khác nhau, cũng như các tàu phụ trợ.

Hải quân Đế quốc Nga

Trong Hải quân Đế quốc Nga, các sư đoàn tồn tại từ đầu thế kỷ XIX cho đến khi giải thể sau Cách mạng Tháng Mười. Việc phân chia hạm đội Nga thành các sư đoàn được đưa ra theo “Quy định về quản lý các bộ chỉ huy hải quân trên bờ” (Положением об управлении морскими командами на берегу), được phê duyệt vào ngày 4/2/1891. Các thủy thủ đoàn của Hạm đội Baltic thuộc Lực lượng Hàng hải Nga được chia thành hai sư đoàn thường trực, quyền chỉ huy được giao cho các sĩ quan cờ (Phó Đô đốc). Các thủy thủ đoàn Biển Đen tạo thành một sư đoàn Biển Đen, quyền chỉ huy được giao cho sĩ quan cao cấp. Các lá cờ biểu ngữ của Thánh Andrew đã được lắp đặt cho các phân chia theo màu sắc: đối với cờ thứ nhất – màu xanh lam, đối với cờ thứ hai – màu trắng và đối với cờ thứ ba – màu đỏ, giống như cờ ở phía lái tàu.

Vào năm 1927-1929, một sư đoàn thiết giáp hạm được biên chế trong Hải quân Liên Xô như một phần của Lực lượng Hải quân của Hạm đội Baltic, sau đó đã bị giải thể. Kể từ năm 1951, Hải quân Liên Xô đã hình thành các sư đoàn quy mô lớn.

Sư đoàn cuối cùng của Hải quân Hoa Kỳ đã bị giải tán vào năm 1974. Các hạm đội hiện đại trên thế giới, ngoại trừ Hải quân Nga, không có sư đoàn.

Một sư đoàn trong Lực lượng Hải quân của Đế quốc Nga là một sư đoàn của hạm đội, bao gồm một số thủy thủ đoàn dưới sự chỉ huy chung, tức là sự kết hợp của một số tàu cùng loại. Các tàu chiến của hạm đội đang hoạt động của Lực lượng Hải quân Đế quốc Nga được hợp nhất thành các phi đội (эскадры) và phân đội (отряды). Một phi đội đôi khi bao gồm một sư đoàn thiết giáp hạm (8 tàu), một sư đoàn tàu tuần dương (8 tàu) hoặc một lữ đoàn tàu tuần dương (4 tàu), một sư đoàn tàu khu trục (36 tàu khu trục và 1 tàu tuần dương) và/hoặc một lữ đoàn tàu khu trục và các tàu phụ trợ. Các sư đoàn thiết giáp hạm và tàu tuần dương được chia thành các lữ đoàn, mỗi lữ đoàn gồm 4 tàu. Sư đoàn khu trục chia thành 2 lữ đoàn, mỗi lữ đoàn gồm 9 tàu.

Hải quân Liên Xô

Các tàu thuyền của Hải quân Lực lượng Vũ trang Liên Xô được rút gọn thành các loại đội hình sau:
– Sư đoàn tác chiến mặt nước (дНК);
– Sư đoàn chống ngầm (дПК);
– Sư đoàn tàu tên lửa (дРК);
– Sư đoàn tàu tuần dương;
– Sư đoàn tàu ngầm (дПЛ);
– Sư đoàn tàu khu trục;
– Sư đoàn bảo vệ vùng nước;
– Sư đoàn tàu phóng lôi;
– Sư đoàn đổ bộ;
– Sư đoàn tàu đang đóng mới và sửa chữa./.

Bài viết được đề xuất

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *