Hiển thị: 1 - 1 của 1 kết quả

NGÀNH NGHỀ (Profession)

Ngành nghề (profession) là một lĩnh vực công việc đã được chuyên nghiệp hóa thành công. Nó có thể được định nghĩa là một nhóm các cá nhân, chuyên gia có kỷ luật, tuân thủ …