Hiển thị: 1 - 2 của 2 kết quả

SƯ ĐOÀN TÀU (Naval division)

Sư đoàn (division, từ tiếng Latin divisio) là đội hình chiến thuật chính của hạm đội thuộc lực lượng vũ trang của một số quốc gia trên thế giới. Sư đoàn là một đơn vị …