THIẾU TÁ (Major)

Thiếu tá (major) là cấp bậc sĩ quan cao cấp của quân đội được sử dụng ở nhiều nước. Khi được sử dụng không có dấu gạch nối và kết hợp với không có chỉ số nào khác, thiếu tá là một cấp trên đại úy quân đội và không quân (captain) và cấp dưới trung tá (lieutenant colonel). Đây được coi là cấp thấp nhất trong đội ngũ sĩ quan cao cấp (senior officer).

Về mặt từ nguyên, từ này (major) bắt nguồn từ tiếng Latin có nghĩa là “lớn hơn”. Cấp bậc này có thể bắt nguồn từ cấp bậc “sergeant major general”, được rút ngắn thành “sergeant major”, và sau đó được rút ngắn thành “major”.

Khi được sử dụng theo cách có dấu gạch nối hoặc kết hợp, thuật ngữ này cũng có thể ám chỉ thâm niên ở các cấp bậc khác, bao gồm thiếu tướng (major-general), biểu thị một sĩ quan cấp tướng thấp và thượng sĩ (sergeant major), biểu thị hạ sĩ quan (NCO) cao cấp nhất của đơn vị quân đội. Thuật ngữ major cũng có thể được sử dụng với dấu gạch nối để biểu thị người lãnh đạo một ban nhạc quân đội chẳng hạn như trong trưởng sáo (pipe-major) hoặc trưởng trống (drum-major).

Việt Nam

Thiếu tá là cấp bậc sĩ quan trung cấp trong Lực lượng Vũ trang, cao hơn đại úy và thấp hơn trung tá. Quân hàm thiếu tá là 1 sao 2 gạch./.

Bài viết được đề xuất

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *