Hiển thị: 1 - 5 của 5 kết quả

TIỂU ĐOÀN (Battalion)

Tiểu đoàn (battalion) là một đơn vị quân đội, thường bao gồm 300 đến 1.000 binh sĩ do một trung tá chỉ huy và được chia thành nhiều đại đội (thường do một thiếu tá …

THƯỢNG SĨ (Sergeant major)

Thượng sĩ (sergeant major) là cấp bậc hạ sĩ quan cao cấp hoặc được bổ nhiệm trong nhiều quân đội trên thế giới. Lịch sử Ở Tây Ban Nha thế kỷ XVI, thị trưởng Sargento …

ĐẠI ÚY (Captain)

Cấp bậc đại úy (captain) quân đội (nguồn gốc từ tiếng Pháp: capitaine) là cấp bậc sĩ quan trong lịch sử tương ứng với quyền chỉ huy của một đại đội binh lính. Cấp bậc …

THIẾU TÁ (Major)

Thiếu tá (major) là cấp bậc sĩ quan cao cấp của quân đội được sử dụng ở nhiều nước. Khi được sử dụng không có dấu gạch nối và kết hợp với không có chỉ …

ĐẠI TƯỚNG (Colonel general)

Đại tướng (Colonel general) là cấp bậc quân sự được sử dụng trong một số quân đội. Nó đặc biệt gắn liền với Đức, nơi mà các cấp bậc sĩ quan trong lịch sử thấp …