TIỂU ĐOÀN (Battalion)

Tiểu đoàn (battalion) là một đơn vị quân đội, thường bao gồm 300 đến 1.000 binh sĩ do một trung tá chỉ huy và được chia thành nhiều đại đội (thường do một thiếu tá hoặc một đại úy chỉ huy). Tiểu đoàn điển hình được xây dựng từ 3 đại đội tác chiến, 1 đại đội vũ khí và 1 đại đội chỉ huy sở. Ở một số quốc gia, tiểu đoàn chỉ là bộ binh, trong khi ở các quốc gia khác, tiểu đoàn là tổ chức cấp đơn vị.

Từ tiểu đoàn du nhập vào tiếng Anh vào thế kỷ XVI từ tiếng Pháp (tiếng Pháp: bataillon có nghĩa là “phi đội chiến đấu”; tiếng Ý: battaglione có nghĩa tương tự; bắt nguồn từ từ tiếng Latin Vulgar battalia có nghĩa là “trận chiến” và từ tiếng Latin battuere có nghĩa là “đánh” hoặc “tấn công”). Việc sử dụng từ này đầu tiên trong tiếng Anh là vào những năm 1580.

Một tiểu đoàn bao gồm hai hoặc nhiều đại đội nhiệm vụ chính thường thuộc loại phổ biến (ví dụ: bộ binh, xe tăng hoặc bảo trì), mặc dù có những trường hợp ngoại lệ như các tiểu đoàn vũ trang kết hợp trong Quân đội Hoa Kỳ. Ngoài các đại đội nhiệm vụ chính, một tiểu đoàn thường bao gồm một ban tham mưu sở chỉ huy và lực lượng hỗ trợ chiến đấu có thể được kết hợp thành một sở chỉ huy và đại đội dịch vụ. Một tiểu đoàn cũng có thể có một đại đội hỗ trợ chiến đấu. Với tất cả những thành phần này, tiểu đoàn là đơn vị quân đội nhỏ nhất có khả năng “hoạt động độc lập hạn chế”.

Tiểu đoàn phải có nguồn tiếp tế mới có thể duy trì hoạt động trong vài ngày. Điều này là do nguồn bổ sung đạn dược, vũ khí có thể sử dụng được của một tiểu đoàn (ví dụ: lựu đạn cầm tay và súng phóng tên lửa dùng một lần), nước, khẩu phần ăn, nhiên liệu, chất bôi trơn, các bộ phận thay thế, pin và vật tư y tế thường chỉ bao gồm những gì binh sĩ của tiểu đoàn và phương tiện của tiểu đoàn có thể mang.

Cấp dưới của người chỉ huy điều phối và lập kế hoạch hoạt động. Các đại đội cấp dưới của tiểu đoàn và các trung đội của chúng dưới quyền chỉ huy của sở chỉ huy tiểu đoàn, cả về kiểm soát, liên lạc và tình báo cũng như cơ cấu tổ chức và hỗ trợ của tiểu đoàn. Tiểu đoàn thường là một phần của trung đoàn, cụm hoặc lữ đoàn, tùy thuộc vào ngành phục vụ…

Việt Nam

Tiểu đoàn là cấp đơn vị (trên cấp phân đội) nhỏ nhất, thường do một Thiếu tá chỉ huy, song song với một Chính trị viên đảm nhiệm công tác đảng, công tác chính trị./.

Bài viết được đề xuất

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *