Hiển thị: 1 - 5 của 5 kết quả

PHÁO PHẢN LỰC (Rocket artillery)

Pháo phản lực (Rocket artillery) là loại pháo sử dụng thuốc nổ tên lửa (rocket explosive) làm động lực phóng, vì vậy cũng gọi là “pháo tên lửa” hay “tên lửa pháo”. Việc sử dụng …

TÊN LỬA ĐẤT ĐỐI KHÔNG (SAM)

Tên lửa đất đối không (surface-to-air missile – SAM, hay ground-to-air missile – GTAM), hayvũ khí dẫn đường đất đối không (surface-to-air guided weapon – SAGW), là tên lửa được thiết kế để phóng từ …