Hiển thị: 1 - 10 của 52 kết quả

QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM (Commission)

Quyết định bổ nhiệm (commission) là một văn bản chính thức được ban hành để bổ nhiệm một người có tên vào chức vụ cấp cao hoặc là sĩ quan (commissioned officer) trong lực lượng …

ĐỀ ĐỐC (Commodore)

Commodore (Cdre) là một cấp bậc của Hải quân Hoàng gia (RN) trên Đại tá (captain) và dưới Chuẩn Đô đốc (rear admiral), có mã xếp hạng NATO là OF-6. Cấp bậc này tương đương …

ĐẠI TÁ HẢI QUÂN (Captain)

Đại tá captain (Capt) là một cấp bậc sĩ quan cao cấp của Hải quân Hoàng gia Anh (RN), xếp trên trung tá (commander) và dưới Đề đốc (commodore) và có mã xếp hạng NATO …

QUÂN TRƯỞNG BẢO ĐẢM (Quartermaster)

Quartermaster nguyên là một chức danh đứng đầu (trưởng ban, trưởng phòng…) một lĩnh vực về bảo đảm (hậu cần, kỹ thuật…) có tính chất cơ quan, không phải đơn vị. Trong Hải quân ngày …

QUÂN TRƯỞNG (Master-at-arms)

Vì trong Lực lượng vũ trang của Việt Nam không có chức danh này nên admin tạm dịch là “Quân trưởng”. Một cách dễ hình dung, chức danh này ở các nước khác nhau có …

ĐẠI PHÓ (Master’s mate)

Đại phó (Master’s mate) là một xếp hạng lỗi thời được sử dụng bởi Hải quân Hoàng gia (RN), Hải quân Hoa Kỳ (USN) và các lực lượng thương nhân ở cả hai quốc gia …

PHÓ BOONG TRƯỞNG (Boatswain’s mate)

Xếp hạng nghề nghiệp của Hải quân Hoa Kỳ đối với phó boong trưởng (boatswain’s mate, viết tắt là BM) là một chỉ định do Cục Nhân sự Hải quân (BUPERS) đưa ra cho các …

TÀU HỘ TỐNG LỚP Flower

Tổng quan:Lớp Flower nguyên bản:– Hoàn thành: 225 (bản gốc), 69 (sửa đổi)– Đã hủy: 5 (bản gốc), 6 (đã sửa đổi)– Mất đi: 33 trong Thế chiến II (22 tàu ngầm)– Tàu bảo tàng: …

HỆ THỐNG GIÁM SÁT ÂM THANH (SOSUS)

Hệ thống giám sát âm thanh SOSUS (Sound Surveillance System) là một hệ thống phát hiện tàu ngầm dựa trên sonar thụ động do Hải quân Hoa Kỳ phát triển để theo dõi tàu ngầm …