QUÂN TRƯỞNG BẢO ĐẢM (Quartermaster)

Quartermaster nguyên là một chức danh đứng đầu (trưởng ban, trưởng phòng…) một lĩnh vực về bảo đảm (hậu cần, kỹ thuật…) có tính chất cơ quan, không phải đơn vị. Trong Hải quân ngày nay là một người hoạt động trên boong 1/4 (boong thượng), đảm nhiệm về khí tượng, lái tàu, tín hiệu…

Quartermaster là một thuật ngữ quân sự, ý nghĩa của nó tùy thuộc vào quốc gia và quân binh chủng. Trong lục quân, quartermaster thường là một quân nhân tương đối cao cấp, người giám sát các kho tàng hoặc doanh trại và phân phối vật tư, đồ dự trữ. Ở nhiều lực lượng hải quân, quartermaster là một sĩ quan chịu trách nhiệm đặc biệt về lái tàu và tín hiệu. Thủy thủ (seaman) là cấp bậc hạ sĩ quan (tiểu sĩ quan); ở một số nơi khác, đó không phải là một cấp bậc mà là một vai trò liên quan đến điều hướng, dẫn đường.

Thuật ngữ này dường như bắt nguồn từ danh hiệu của một quan chức trong Hoàng gia Đức – Quartiermeister. Thuật ngữ này có nghĩa là “master of quarters” (chủ của các khu), trong đó “quarters” (khu vực) dùng để chỉ chỗ ở hoặc phòng ở. Ngoài ra, nó có thể bắt nguồn từ “master of the quarterdeck” nơi người lái và thuyền trưởng điều khiển con tàu. Lần đầu tiên thuật ngữ này được sử dụng trong tiếng Anh là một thuật ngữ hải quân, được đưa vào tiếng Anh ở thế kỷ XV thông qua các danh hiệu hải quân tương đương của Pháp và Hà Lan quartier-maîtrekwartier-meester, tương ứng. Thuật ngữ này bắt đầu chỉ các sĩ quan quân đội bằng tiếng Anh vào khoảng năm 1600.

Lục quân

Đối với lục quân, thuật ngữ này lần đầu tiên được đặt ra ở Đức với tên Quartiermeister và ban đầu biểu thị một quan chức triều đình có nhiệm vụ chuẩn bị chỗ ngủ cho quốc vương. Vào thế kỷ XVII, nó bắt đầu được sử dụng trong các quân đội khác nhau với ý nghĩa sắp xếp nguồn cung cấp.

Quân đội Anh

Trong Quân đội Anh và Thủy quân lục chiến Hoàng gia, quartermaster (QM) là sĩ quan chính thức trong một tiểu đoàn hoặc trung đoàn chịu trách nhiệm cung cấp, tiếp tế. Theo truyền thống lâu đời, họ luôn được bổ nhiệm chính quy và giữ cấp bậc đại úy (captain) hoặc thiếu tá (major), mặc dù cho đến thế kỷ XX, quartermaster thường là trung úy (lieutenant). Một số đơn vị còn có trưởng phòng kỹ thuật (technical quartermaster) phụ trách kho kỹ thuật. Quartermaster được hỗ trợ bởi trung sĩ quản lý trung đoàn (RQMS, regimental quartermaster sergeant), trưởng phòng kỹ thuật hỗ trợ bởi trung sĩ quản lý kỹ thuật (TQMS, technical quartermaster sergeant) và một thủ kho (storemen). QM, RQMS và thủ kho được rút ra từ trung đoàn hoặc quân đoàn nơi họ làm việc, không phải từ Quân đoàn Hậu cần Hoàng gia (trước đây là Quân đoàn Dịch vụ Quân đội Hoàng gia và sau đó là Quân đoàn Quân đội Hoàng gia / Quân đoàn Vận tải Hoàng gia), chịu trách nhiệm cấp phát và vận chuyển đồ tiếp tế cho họ. Các đơn vị chuyên về cung ứng được gọi là đơn vị “supply” (cung ứng), không phải đơn vị “quartermaster” (quản trị) và nhân viên của họ là nhà cung cấp hoặc chuyên gia hậu cần. Theo truyền thống, trưởng phòng quartermaster trước đây từng là RQMS và sau đó là trung sĩ trung đoàn (RSM) của đơn vị mà sau này anh ta trở thành trưởng phòng.

Ít nhất là từ thời kỳ Nội chiến Anh cho đến năm 1813, quartermaster là hạ sĩ quan (NCO) cấp cao trong một đội kỵ binh Anh, trong bối cảnh đó, anh ta không liên quan gì đến việc cung ứng. Vào năm đó, vị trí này đã được thay thế bằng việc bổ nhiệm mới là trung sĩ (troop sergeant major), với việc kỵ binh thông qua các chỉ huy trung đoàn được ủy quyền như đã mô tả ở trên.

Quân đội Canada

Trong những năm gần đây, trưởng phòng quartermaster là một sĩ quan được đào tạo đặc biệt của Lực lượng Hậu cần Hoàng gia Canada, mặc dù các sĩ quan CFR (cấp bậc được bổ  nhiệm chính thức) đã được biết là chấp nhận được bổ nhiệm ở cấp trung đoàn như là một trưởng phòng quartermaster .

Quân đội Đế quốc Nga

Chỉ huy quân sự chịu trách nhiệm về các hoạt động tình báo trong Quân đội Đế quốc Nga.

Quân đội Mỹ

Trong Quân đội Hoa Kỳ, thuật ngữ “quartermaster này được sử dụng để mô tả tất cả các nhân viên và đơn vị cung ứng là một phần của Quân đoàn Quân đội Hoa Kỳ USQMC (United States Army Quartermaster Corps), trước đây là Cục Quản lý Quân khu, để hỗ trợ lực lượng chiến đấu, chi nhánh của Quân đội Hoa Kỳ. Đây cũng là một trong ba nhánh hậu cần của Quân đội Hoa Kỳ, các nhánh khác là Quân đoàn Vận tải và Quân đoàn Quân khí.

Hải quân Hoàng gia

Trong Hải quân Hoàng gia (RN) và hải quân Khối thịnh vượng chung (Hải quân Hoàng gia Canada, Hải quân Hoàng gia Úc, Hải quân Hoàng gia New Zealand, Hải quân Ấn Độ và Hải quân Nam Phi), quartermaster là thành viên cấp cao của ban tham mưu khi tàu ở bến và chịu trách nhiệm giám sát boong phó (boatswain’s mate) và sự an toàn của cầu thang lên xuống tàu. Họ cũng chịu trách nhiệm lái tàu tàu khi đi ca trên biển.

Hải quân Bỉ

Ở Bỉ, các cấp bậc hải quân của lái trưởng (quartermaster), trưởng lái trưởng (chief quartermaster) và trưởng lái trưởng thứ nhất (first chief quartermaster) được sử dụng (bằng tiếng Pháp: quartier-maître, quartier-maître-chef, thủ tướng quartier-maître-chef).

Hải quân Pháp

Trong Hải quân Pháp, lái trưởng (Quartier-maître) là một cấp bậc cơ sở, tương đương với Hạ sĩ Lục quân và Không quân Pháp. Cấp bậc của Pháp không liên quan gì đến ngành cung ứng. Cấp bậc này cũng được sử dụng bởi nhiều lực lượng hải quân khác dựa trên Hải quân Pháp.

Hải quân Na Uy

Trong Hải quân Na Uy, quartermaster có cấp bậc ngang với trung sĩ quân đội.

Hải quân Hoa Kỳ

Quartermaster là thành viên nhập ngũ phụ trách điều hướng theo dõi và bảo trì, hiệu chỉnh và chuẩn bị các biểu đồ hàng hải và các ấn phẩm điều hướng (có thể gọi như là một “lái trưởng”). Họ cũng chịu trách nhiệm về các công cụ điều hướng và đồng hồ cũng như đào tạo người giám sát và người lái tàu. Họ thực hiện các nhiệm vụ này dưới sự kiểm soát của hoa tiêu tàu hoặc sĩ quan khác nếu không có sĩ quan hoa tiêu. Trong hải quân hiện đại, quartermaster là một tiểu sĩ quan chuyên về điều hướng. Viết tắt xếp hạng là QM. Biểu tượng được sử dụng để xếp hạng và được mặc trên đồng phục là vô-lăng lái của con tàu. Hình thức xưng hô thông tục của người quản lý khu phố là “Wheels”.

Trên các tàu ngầm của Hải quân Hoa Kỳ, công việc của quartermaster được thực hiện bởi một kỹ thuật viên điện tử điều hướng có trình độ (NAV-ET). Cùng với công việc của một QM bề mặt của Hải quân, NAV-ET cũng chịu trách nhiệm về các hệ thống điện tử xử lý điều hướng, liên lạc nội bộ, giám sát khí quyển, hệ thống giải trí của tàu, hệ thống không khí tái tuần hoàn (thông gió) và chỉ báo hoặc thao tác van từ xa.

Sau năm 2004, Hải quân Hoa Kỳ hủy bỏ xếp hạng nhân viên tín hiệu SM (signalman); những người báo hiệu chịu trách nhiệm về thông tin liên lạc bằng hình ảnh, và nhiều nhân viên và trách nhiệm của họ được đưa vào xếp hạng QM.

Xếp hạng của Hải quân Hoa Kỳ liên quan đến cung ứng và hậu cần là chuyên viên hậu cần LS (logistics specialist), tương đương với trưởng phòng quartermaster quân đội./.

Bài viết được đề xuất

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *