PHÓ BOONG TRƯỞNG (Boatswain’s mate)

Xếp hạng nghề nghiệp của Hải quân Hoa Kỳ đối với phó boong trưởng (boatswain’s mate, viết tắt là BM) là một chỉ định do Cục Nhân sự Hải quân (BUPERS) đưa ra cho các thành viên nhập ngũ đã được xếp hạng hoặc “xuất sắc” để được xếp hạng là một thủy thủ trên boong. Hình thức xưng hô thông tục dành cho phó boong trưởng là “Boats”.

Xếp hạng Boatswain’s Mate có từ Chiến tranh Cách mạng Hoa Kỳ và là một trong những xếp hạng lâu đời nhất của Hải quân Hoa Kỳ tồn tại liên tục từ năm 1775 đến nay. Trong khoảng thời gian ba tháng vào cuối năm 2016, xếp hạng (cùng với tất cả các xếp hạng trong Hải quân) đã được lên kế hoạch loại bỏ, nhưng thay đổi được đề xuất không được lòng cả thủy thủ và cựu chiến binh Hải quân và đã bị đảo ngược vào tháng 12 năm đó.

Hình ảnh đặc trưng của một Boatswain’s mate với cái còi hiệu trong tay

Phân loại nhập ngũ của Hải quân Hoa Kỳ:
– BMCM (Master chief boatswain’s mate – phó boong trưởng chính) hàm Master chief petty officer (trưởng tiểu sĩ quan chính).
– BMCS (Senior chief boatswain’s mate – phó boong trưởng cấp cao) hàm Senior chief petty officer (trưởng tiểu sĩ quan cấp cao).
– BMC (Chief boatswain’s mate – phó boong trưởng chính) hàm Chief petty officer (trưởng tiểu sĩ quan).
– BM1 (Boatswain’s mate first class – phó boong trưởng hạng nhất) hàm Petty officer first class (tiểu sĩ quan hạng nhất).
– BM2 (Boatswain’s mate second class – phó boong trưởng hạng hai) hàm Petty officer second class (tiểu sĩ quan hạng hai).
– BM3 (Boatswain’s mate third class – phó boong trưởng hạng ba) hàm Petty officer third class (tiểu sĩ quan hạng ba).

Phó boong trưởng huấn luyện, chỉ đạo và giám sát nhân viên thực hiện nhiệm vụ bảo trì tàu trong tất cả các hoạt động liên quan đến marlinspike (một công cụ để tháo các nút dây), boong tàu, điều khiển tàu thuyền, sơn, bảo trì cấu trúc bên ngoài của tàu, giàn khoan, thiết bị boong và thuyền. Những phó boong trưởng phụ trách các nhóm làm việc; thực hiện các nhiệm vụ đi biển; hành động với tư cách là tiểu sĩ quan phụ trách tàu cuốc, sà lan tự hành, tàu kéo và các bến bãi và thủ công khác. Họ phục vụ, hoặc phụ trách các bên kiểm soát thiệt hại. BM cũng vận hành và bảo trì các thiết bị được sử dụng trong việc bốc dỡ hàng hóa, đạn dược, nhiên liệu và các kho chứa tổng hợp. BM chịu trách nhiệm và giám sát các quy trình và thiết bị UNREP (Underway Replenishment – Đang tiến hành bổ sung). Họ không thể thiếu trong việc điều hướng tàu và đóng vai trò là lái phải (Helmsman ) và lái trái (Lee Helmsman) của tàu. Ngoài ra, họ còn đóng vai trò là người đồng hành của RHIB (thuyền bơm hơi vỏ cứng).

Phó boong trưởng được hưởng con đường thăng tiến bình thường lên chuẩn úy trưởng (Chief Warrant Officer) và sĩ quan đi ca phụ (limited duty officer). Các ứng cử viên không cần phải đáp ứng bất kỳ yêu cầu quốc tịch hoặc an ninh đặc biệt nào.

Phó boong trưởng cũng đứng canh trên cầu tàu, chuyển thông tin liên quan đến các hoạt động thường ngày và đặc biệt cho thủy thủ đoàn bằng tiếng gọi đặc biệt hoặc hiệu còi của boong trưởng. Trên những tàu galley cổ, boong trưởng dùng hiệu còi để “call the stroke” (gọi khẩn). Sau đó, vì giai điệu chói tai của nó có thể được nghe thấy ở hầu hết các hoạt động trên tàu, nên nó được sử dụng để báo hiệu các diễn biến khác nhau như hiệu còi xuống, lên và rời đi (việc lên hoặc xuống tàu của các sĩ quan). Thiết bị phát tín hiệu này quan trọng đến mức nó đã trở thành huy hiệu nghề nghiệp và danh dự trong hải quân Anh và Hoa Kỳ.

Nhiệm vụ của các đồng đội của Boatswain bao gồm một phạm vi rộng lớn và phạm vi rộng tùy thuộc vào khả năng và nhiệm vụ của tàu hoặc cơ sở lắp đặt trên bờ mà BM được chỉ định. Họ đóng vai trò là người báo hiệu hạ cánh nhập ngũ (LSE, hướng dẫn máy bay trực thăng đến sàn đáp được chỉ định của tàu) trên tàu có khả năng bay. Họ đóng vai trò hoặc giám sát các tàu Hải quân, tìm kiếm trên biển để tìm tàu ​​địch và các mối nguy hiểm đối với hàng hải. Họ tiến hành các hoạt động Tìm kiếm và Cứu nạn (SAR) và có thể đáp ứng các tàu quân sự và dân sự khác yêu cầu hỗ trợ. Trên bờ, họ cung cấp an ninh vũ trang cho tàu được chỉ định của họ hoặc cho cơ sở Hải quân được chỉ định của họ.

Phó boong trưởng cũng là một nguồn nhập ngũ cho lực lượng tàu đổ bộ của Hải quân. Những nhiệm vụ này bao gồm boong trưởng tàu ​​tấn công đổ bộ và Craftmaster (thợ thủ công), điều hướng các tàu tấn công hoặc tàu làm việc chuyên dụng trong các hoạt động đổ bộ, công việc cứu hộ hoặc công việc trên bờ. Họ cũng là nguồn được công nhận cho các cộng đồng Hoạt động Đặc biệt và Chiến tranh Đặc biệt của Hải quân Hoa Kỳ. Nếu phó boong trưởng đáp ứng các yêu cầu về tính đủ điều kiện, anh ta có thể chọn trở thành SO (trước đây là SEAL), SB (trước đây là SWCC), ND (Thợ lặn hải quân) hoặc EOD (Kỹ thuật viên xử lý bom mìn).

Lưu ý: Boatswain’s là một trong bốn nghề lâu đời nhất trong Hải quân Hoa Kỳ, cùng với Quartermasters (chịu trách nhiệm điều hướng an toàn, xử lý tàu và bảo trì hải đồ/hồ sơ), Gunner’s Mates (chịu trách nhiệm bảo trì và vận hành thiết bị súng và các hệ thống liên quan) và Master-at-Arms (chịu trách nhiệm duy trì trật tự và thực thi các quy định giữa thủy thủ đoàn của tàu hoặc bổ sung cho việc lắp đặt trên bờ).

Boong trưởng của tàu

Trong Hải quân Hoa Kỳ, boong trưởng (Boatswain) của con tàu là một chuẩn úy (Warrant Officer), người đóng vai trò là chuyên gia về chủ đề và hỗ trợ trung úy bằng cách giám sát lực lượng trên boong trong việc thực hiện các chức năng đi biển chính và bảo trì thiết bị bên trên. Boong trưởng của con tàu giám sát việc xử lý hàng hóa, kiểm tra và bảo trì giàn buồm và thiết bị boong. Nhiệm vụ của anh ta cũng bao gồm giám sát việc thu, thả neo, tiếp nhiên liệu, lai kéo, chuyển người và hàng hóa, vận hành và bảo dưỡng xuồng của tàu. Boong trưởng của con tàu phụ trách những gì mà Hải quân cho là hoạt động đi biển “bất thường” chẳng hạn như truy xuất máy bay không người lái mục tiêu, đồng thời lên lịch đào tạo cho bộ phận Boong hoặc nhân viên bộ phận Boong. Một nhiệm vụ quan trọng khác của boong trưởng trên tàu là giám sát việc bảo trì thiết bị rời tàu và hướng dẫn các kỹ thuật rời tàu.

Lai lịch

Từ “boatswain” đã tồn tại ở dạng này hay dạng khác lâu hơn tiếng Anh hiện đại (tiếng Anh hiện đại chỉ có từ đầu thời kỳ Phục hưng). Nó có nguồn gốc từ batswegen trong tiếng Anh cổ, từ bat (“boat”) + sveinn trong tiếng Bắc Âu cổ (“swain”), có nghĩa là một chàng trai trẻ, một người đi theo, thuộc hạ hoặc người hầu. Nhiều cách viết phiên âm khác nhau (chẳng hạn như “bosun” và “Bos’n”) cũng đã được sử dụng qua nhiều thế kỷ.

Ban đầu, trên tàu buồm, boong trưởng phụ trách neo, dây chão, cờ, thuyền viên trên boong và xuồng của tàu. Boong trưởng cũng sẽ chịu trách nhiệm về giàn buồm trong khi con tàu cập cảng. Các nhiệm vụ kỹ thuật của boong trưởng đã được hiện đại hóa với sự ra đời của động cơ hơi nước và cơ giới hóa sau đó.

Nguồn gốc trong Hải quân Hoàng gia

Cấp bậc boong trưởng (boatswain) cho đến gần đây là cấp bậc hoạt động lâu đời nhất trong Hải quân Hoàng gia Anh (RN) và nguồn gốc của nó có thể bắt nguồn từ năm 1040. Boong trưởng chính thức cuối cùng của Hải quân Hoàng gia, Chỉ huy EW Andrew OBE, đã nghỉ hưu vào năm 1990.

Vào năm 1040 khi năm cảng của Anh bắt đầu cung cấp tàu chiến cho Vua Edward the Confessor để đổi lấy một số đặc quyền nhất định, họ cũng cung cấp cho các thủy thủ đoàn có các sĩ quan là đại trưởng (master), boong trưởng (boatswain), thợ mộc (carpenter) và đầu bếp (cook). Sau đó, các sĩ quan này đã được “bảo đảm” bởi Bộ Hải quân Anh. Họ duy trì và điều khiển các con tàu và là sĩ quan thường trực của hải quân. Những người lính do thuyền trưởng chỉ huy sẽ ở trên tàu để chiến đấu, nhưng họ không liên quan gì đến việc điều khiển tàu. Từ “soldiering” (binh lính) xuất hiện như một thuật ngữ khinh miệt của thủy thủ đối với những người lính và bất kỳ ai khác trốn tránh nhiệm vụ trên tàu.

Các chuẩn úy warranted officers thường là thành viên thường trực của các ngành trên tàu. Họ ở lại cảng giữa các chuyến đi với tư cách là người chăm sóc, giám sát việc sửa chữa và trang bị lại. Các thuyền viên và binh lính khác có thể thay đổi sau mỗi chuyến đi. Đầu thế kỷ XIV, quản lí tàu (purser) gia nhập các chuẩn úy warranted officers, trước đây vốn là “the clerk of burser”. Trong những thế kỷ tiếp theo, xạ thủ, y trưởng, tuyên úy, đại trưởng quân pháp (master-at-arms), hướng đạo (schoolmaster) và những người khác đã tham gia.

Trong Hải quân Hoàng gia, nhiệm vụ kỷ luật thủy thủ đoàn thuộc về các Boat Goatss và phó boong trưởng. Điều này được thực hiện bằng cách sử dụng roi mây của boong trưởng đối với các chàng trai và một roi dây đối với các thủy thủ trưởng thành. Hình phạt có thể được áp dụng một cách hợp pháp theo chỉ dẫn của sĩ quan hoặc theo ý muốn của chính anh ta, hoặc chính thức hơn trên boong theo lệnh của thuyền trưởng hoặc lệnh của tòa án quân sự. Birching (bó roi bạch dương) hoặc sử dụng roi mèo chín đuôi (cat o’ nine tails) sẽ là điển hình trong trường hợp sau. Trong một thủy thủ đoàn lớn, anh ta có thể giao việc này cho những phó boong trưởng, những người này có thể thay phiên nhau sau mỗi chục đòn roi./.

Bài viết được đề xuất

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *