Hiển thị: 1 - 2 của 2 kết quả

PHÓ BOONG TRƯỞNG (Boatswain’s mate)

Xếp hạng nghề nghiệp của Hải quân Hoa Kỳ đối với phó boong trưởng (boatswain’s mate, viết tắt là BM) là một chỉ định do Cục Nhân sự Hải quân (BUPERS) đưa ra cho các …

TÀU HỘ TỐNG LỚP Flower

Tổng quan:Lớp Flower nguyên bản:– Hoàn thành: 225 (bản gốc), 69 (sửa đổi)– Đã hủy: 5 (bản gốc), 6 (đã sửa đổi)– Mất đi: 33 trong Thế chiến II (22 tàu ngầm)– Tàu bảo tàng: …