TÊN LỬA ĐẠN ĐẠO CHIẾN TRƯỜNG TBM (Theatre ballistic missile)

Tên lửa đạn đạo chiến trường TBM (Theatre ballistic missile) là bất kỳ tên lửa đạn đạo nào có tầm bắn dưới 3.500 km, được sử dụng để chống lại các mục tiêu “trong chiến trường”. Do đó, tầm bắn của nó nằm trong khoảng của tên lửa đạn đạo chiến thuậttầm trung. Thuật ngữ này là một thuật ngữ tương đối mới, bao gồm các loại tên lửa đạn đạo tầm ngắn và tên lửa đạn đạo tầm trung trước đây. Ví dụ về loại tên lửa trong chiến trường này là tên lửa RT-15, TR-1 Temp của Liên Xô và tên lửa PGM-19 Jupiter của Mỹ, cả hai đều từ những năm 1960.

Các loại TBM cụ thể (hiện tại, quá khứ và đang được phát triển) bao gồm:

Trung Quốc
– B-611 – 80-260 km.
– BP-12/A – 80-280 km.
– Type 621 – 80-280 km.
– Type 631 – 400 km.
– DF-11 – 280-300 km.
– DF-12/M20 – 280 km.
DF-15 – 600-800 km.
– DF-2 – 1.250 km.
– DF-16 – 800-1.000 km.
– DF-17 – 1.800-2.500 km.
DF-21 – 1.500-1.700 km Trung Quốc, Ả Rập Saudi.

Pháp
– Hadès – 480 km.
– Pluton – 120 km.
– SE.4200 – 100 km.
– SSBS S1.

Ấn Độ
– Agni I – 700-900 km.
– K-15 – 750 km.
– Prahaar – 150 km.
– Pragati – 170 km.
– Pralay – 150-500 km.
– Pranash – 200 km.
– Prithvi I – 150 km.
– Prithvi II – 250-350 km.
– Prithvi III – 350-750 km.
– Shaurya – 700-1.900 km.
– Agni II – 2.000-3.000 km.
– Agni-P – 1.000-2.000 km.

Iran
– Fateh-110 – 300 km.
– Fateh-313 – 500 km.
– Fateh Mobin – 300 km.
– Naze’at – 100-130 km.
– Qiam 1 – 700-800 km.
– Ra’ad-500 – 500 km.
– Samen – 750-800 km.
– Shahab-1 – 350 km.
– Shahab-2 – 750 km.
– Tondar-69 – 150 km.
– Zelzal-1 – 150 km.
– Zelzal-2 – 210 km.
– Zelzal-3 – 200-250 km.
– Zolfaghar/Zulfiqar – 700 km.
– Ashoura – 2.000-2.500 km.
– Emad – 1.700 km.
– Fajr-3 – 2.500 km.
– Ghadr-110 – 2.000-3.000 km.
– Khorramshahr (tên lửa) – 2.000 km.
– Sejjil – 2.000-4.500 km.
– Shahab-3 – 1.000-2.000 km

Irắc
– Al Abbas – 800-950 km.
– Al Fat’h – 160 km.
– Al Hussein – 600-650 km.
– Al Hijarah – 700-900 km.
– Al Samoud – 180 km.
– Badr-2000 – 1.000 km.

Israel
– Jericho I – 500 km.
– LORA – 300 km.
– Predator Hawk – 300 km.
– Jericho II – 1.300 km.

Phát xít Đức
– Rheinbote – 160 km.
– V-2 – 320 km.

Triều Tiên
– Hwasong-5 – 320 km.
– Hwasong-6 – 500 km.
– Hwasong-7 – 700-995 km.
– Hwasong-11 – 120-220 km.
– KN-23 – 250-700 km.
– Hwasong-9 – 1.000 km.
– Hwasong-10/RD-B Musudan – 2.500-4.000 km.
– Pukkuksong-1 – 500-2.000 km.
– Pukkuksong-2 – 1.200-3.000 km.
– Pukkuksong-2 – 2.500-3.000 km.
– Rodong-1 – 1.000-1.500 km.

Pakistan
– Abdali – 200 km.
– Ghaznavi – 290-320 km.
– Hatf-I – 70 km.
– Hatf-IA – 100 km.
– Hatf-IB – 100 km.
– Nasr – 70-90 km.
– Shaheen – 750 km.
– Shaheen-1 – 900 km.
– Shaheen-1 A – 1.000 km.
– Ababeel – 2.200 km.
– Ghauri-I – 1.500 km.
– Ghauri-II – 1.800-2.000 km.
– Ghauri-III – 3.000-3.500 km.
– Shaheen-II – 2.500 km.
– Shaheen-III – 2.750 km.

Serbia
– Šumadija (bệ phóng tên lửa nhiều nòng) – 75-285 km.

Hàn Quốc
– Hyunmoo-1 – 180 km.
– Hyunmoo-2A – 300 km.
– Hyunmoo-2B – 500 km.
– Hyunmoo-2C – 800 km.
– Hyunmoo-4 – 800 km.
– Hyunmoo IV-4 – 500 km.
– KTSSM – 180-290 km.

Nga
9K720 Iskander-M – 400-500 km, Nga.
– OTR-21 Tochka -U – 70-185 km, Liên Xô Nga.
– OTR-23 Oka – 500 km, Liên Xô / Nga.
– R-1 – 270 km.
– R-2 – 600-1.200 km, Liên Xô.
– Scud AD – 180-700 km, Liên Xô.
– TR-1 Temp – 900 km, Liên Xô.
– R-5 Pobeda – 1.200 km, Liên Xô.
– R-12 Dvina – 2.080 km, Liên Xô.
– RT-15 – 2.500 km, Liên Xô.

Đài Loan
– Sky Spear – 300 km.
– Sky Horse – 600-950 km.

Thổ Nhĩ Kỳ
– BORA I – 280 km.
– BORA II – 360 km.
– J-600T Lightning I – 150 km.
– J-600T Lightning II – 300 km.
– J-600T Lightning III – 900 km.

Ukraina
– Hrim-2 50-500 km.

Hoa Kỳ
– Vũ khí siêu thanh tầm xa (Long-Range Hypersonic Weapon) – trên 2.775 km.
– MGM-18 Lacrosse – 19 km.
– MGM-31 Pershing – 740 km.
– MGM-52 Lance – 70-120 km.
– MGM-140 ATACMS – 128-300 km.
– OpFires – 1.609 km.
– PGM-11 Redstone – 92-323 km.
– Tên lửa tấn công chính xác (Precision Strike Missile) – 499 km.
– Pershing II 1.770 km.
– PGM-19 Jupiter 2.400 km.

Yêmen
– Burkan-1 (Scud sửa đổi) – 800 km, (Houthis).
– Burkan-2 (Scud sửa đổi) (Houthis).
– Qaher-1 (S-75 Dvina sửa đổi) – 300 km, (Houthis).
– Qaher-M2 400 km, (Houthis)./.

Bài viết được đề xuất

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *