Hiển thị: 1 - 1 của 1 kết quả

CẤT VÀ HẠ CÁNH THÔNG THƯỜNG (CTOL)

Cất và hạ cánh thông thường CTOL (conventional take-off and landing), còn được gọi là cất cánh và hạ cánh ngang HTOL (horizontal take-off and landing) là quá trình trong đó máy bay cánh cố …