PHI ĐỘI, HẢI ĐỘI (Squadron)

Khái niệm squadron (naval) theo chiều dài lịch sử phát triển của hải quân đã thay đổi, ban đầu là cách gọi một loại đội hình tàu di chuyển trên biển – phi đội, và ngày nay được dùng phổ biến để gọi một đơn vị hành chính trong hải quân các nước – hải đội (một đơn vị hải quân gồm các tàu cùng loại hoặc chung nhiệm vụ).

Phi đội (squadron hoặc naval squadron) là một nhóm tàu ​​chiến đáng kể nhưng được coi là quá nhỏ để được coi là một hạm đội (fleet). Một phi đội thường là một phần của hạm đội. Giữa các lực lượng hải quân khác nhau, không có thông số xác định rõ ràng để phân biệt một phi đội với một hạm đội (hoặc với một đội tàu), đồng thời quy mô cũng như sức mạnh của một phi đội hải quân rất khác nhau tùy theo quốc gia và khoảng thời gian. Thay vào đó, các nhóm tàu ​​chiến nhỏ hoặc nhóm nhỏ tàu chiến lớn có thể được một số hải quân gọi là đội tàu (flotilla) theo thuật ngữ của họ. Vì quy mô của một phi đội hải quân rất khác nhau nên cấp bậc chỉ huy của một phi đội cũng khác nhau rất nhiều.

Trước năm 1864, toàn bộ hạm đội của Hải quân Hoàng gia được chia thành 3 phi đội: đỏ, trắng và xanh. Chỉ riêng mỗi phi đội của Hải quân Hoàng gia đã mạnh hơn hầu hết hải quân các quốc gia. Ngày nay, một phi đội có thể có từ 3 đến 10 tàu, có thể là tàu chiến lớn, tàu vận tải, tàu ngầm hoặc tàu nhỏ trong một lực lượng đặc nhiệm lớn hơn hoặc một hạm đội. Một phi đội có thể bao gồm một loại tàu thuộc nhiều loại khác nhau được giao nhiệm vụ cụ thể như phòng thủ bờ biển, phong tỏa hoặc quét mìn. Trong Hải quân Hoa Kỳ, thuật ngữ “squadron” (phi đội) luôn được sử dụng để chỉ đội hình tàu khu trụctàu ngầm.

Thành phần

Một hạm đội thường được chỉ huy bởi một sĩ quan cờ chẳng hạn như Phó Đô đốc hoặc Chuẩn Đô đốc, nhưng các phi đội đôi khi được chỉ huy bởi các Đề đốc hoặc đơn giản là Đại tá có thâm niên lớn nhất, tùy thuộc vào tầm quan trọng của nhiệm vụ. Một phi đội lớn đôi khi sẽ được chia thành hai hoặc nhiều sư đoàn, mỗi sư đoàn có thể do một Đại tá thâm niên thấp hơn chỉ huy. Giống như một hạm đội, một phi đội thường, nhưng không nhất thiết, là một đội hình thường trực (permanent formation).

Các loại phi đội

Có một số loại phi đội:

Các phi đội độc lập. Trên thực tế, đây là những đội hình quá nhỏ để được gọi là hạm đội (fleet). Các phi đội độc lập có thể được chỉ định và đặt tên theo một đại dương hoặc biển cụ thể, và đô đốc chỉ huy phi đội có thể là tổng tư lệnh hải quân tại chiến trường đó. Một ví dụ về loại đơn vị này là Phi đội Châu Á (Asiatic Squadron) của Hải quân Hoa Kỳ đóng quân tại Trung Quốc từ năm 1868 đến năm 1902.

Các phân đội tạm thời của một hạm đội. Trong Kỉ nguyên thuyền buồm, các hạm đội được chia thành các phi đội tiên phong, trung tâmbọc sau, được đặt tên theo vị trí của mỗi đội trong chiến tuyến. Một phân đội tạm thời của hạm đội cũng được gọi là phi đội.

Đội hình chiến đấu thường trực (permanent battle formations). Khi các tàu chiến phát triển trong thế kỷ XIX, các tàu chiến lớn hơn bắt đầu được thành lập và huấn luyện thành các phi đội thường trực, được đánh số cùng loại tàu chiến, chẳng hạn như Phi đội Chiến đấu số 5 của Hạm đội Grand, Hải quân Hoàng gia Anh. Các loại phi đội của Hải quân Hoa Kỳ bao gồm Phi đội Thiết giáp hạm, Phi đội Tuần dương (CruRons), Phi đội Khu trục (DesRons), Phi đội Hộ tống, Phi đội Vận tải (TransRons) và Phi đội Tàu ngầm (SubRons).

Trong hải quân hiện đại, các phi đội có xu hướng trở thành đơn vị (unit) hành chính (gọi là hải đội). Hầu hết hải quân bắt đầu từ bỏ phi đội như một đội hình chiến thuật trong Thế chiến II. Nhu cầu cung cấp cho các tàu chiến chủ lực khả năng bảo vệ chống tàu ngầm của tàu khu trục và sự yểm trợ trên không từ tàu sân bay đã dẫn đến việc sử dụng ngày càng nhiều nhóm tác chiến tàu sân bay hoặc lực lượng đặc nhiệm đặc biệt, bao gồm bất kỳ tàu nào sẵn sàng cho một chiến dịch cụ thể.

Khi các tàu chiến ngày càng lớn hơn, thuật ngữ squadron đã dần thay thế thuật ngữ “flotilla” (đội tàu) để chỉ đội hình tàu khu trục, khinh hạm và tàu ngầm ở nhiều lực lượng hải quân.

Các đơn vị (units) và đội hình (formation) hải quân:
Sư đoàn (Division).
– Phi đội, Hải đội (Squadron).
Đội tàu, Tiểu hạm đội (Flotilla).
Nhóm tác chiến tàu sân bay (Carrier battle group).
Lực lượng đặc nhiệm (Task force).
Hạm đội (Naval fleet)./.

Bài viết được đề xuất

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *