KẾT HỢP DIESEL VÀ DIESEL (CODAD)

Kết hợp diesel và diesel CODAD (Combined diesel and diesel) là hệ thống động lực cho tàu thủy sử dụng hai động cơ diesel để cung cấp năng lượng cho một trục chân vịt. Hộp số và ly hợp cho phép một trong hai động cơ hoặc cả hai động cơ cùng dẫn động trục. Hai lợi thế so với việc chỉ sử dụng một động cơ diesel lớn hơn có cùng tổng công suất là (1) động cơ diesel có mức tiêu thụ nhiên liệu cụ thể tốt hơn một chút ở mức công suất tối đa 75% đến 85% so với khi chỉ ở mức 50% và (2) có lợi thế về trọng lượng và kích thước khi sử dụng hai động cơ tốc độ cao hơn so với một động cơ tốc độ thấp hơn, ngay cả với hệ thống hộp số lớn hơn một chút.

Tàu CODAD
Tàu tuần tra lớp Guaicamacuto.
Khinh hạm Type 31.
Tàu hộ vệ lớp Steregushchiy.
– Khinh hạm lớp Jose Rizal.
– Khinh hạm cỡ trung.
– Khinh hạm Type 054A.
– Tàu hộ vệ lớp Doha.
– MV Piano Land (trước đây là MV Oriana).
– Khinh hạm lớp Tamandaré.
– Khinh hạm lớp Formidable.
– M/F Povl Anker.

Các loại động lực đẩy kết hợp trong hàng hải:
– CODOG (Combined diesel or gas, Kết hợp diesel hoặc tuabin khí).
– CODAG (Combined diesel-electric and diesel, Kết hợp diesel điện và diesel).
– CODLAD (Combined diesel-electric and diesel, Kết hợp diesel điện và diesel).
– CODLAG (Combined diesel-electric and gas, Kết hợp diesel điện và tuabin khí).
– CODAD (Combined diesel and diesel, Kết hợp diesel và diesel).
– COSAG (Combined steam and gas, Kết hợp hơi nước và tuabin khí).
– COGOG (Combined gas or gas, Kết hợp tuabin khí hoặc tuabin khí).
– COGAG (Combined gas and gas, Kết hợp tuabin khí và tuabin khí).
– COGAS (Combined gas and steam, Kết hợp khí và tuabin hơi nước).
– CONAS (Combined nuclear and steam propulsion, Đẩy kết hợp hạt nhân và tuabin hơi nước).
– IEP hoặc IFEP (Integrated electric propulsion, Đẩy điện tích hợp)./.

Bài viết được đề xuất

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *