TRUNG ÚY – Lieutenant (junior grade)

Trung úy (Lieutenant (junior grade)), thường được viết tắt là LTJG hoặc, trong lịch sử, Lt. (jg) (cũng như các biến thể của cả hai chữ viết tắt), là cấp bậc sĩ quan sơ cấp của Hải quân Hoa Kỳ, Lực lượng Phòng vệ Bờ biển Hoa Kỳ, Ủy ban Dịch vụ Y tế Công cộng Hoa Kỳ và Ủy ban Quản lý Đại dương và Khí quyển Quốc gia (Quân đoàn NOAA). LTJG có mức lương của quân đội Hoa Kỳ là O-2 và mã cấp bậc của NATO là OF-1. Thứ hạng cũng được sử dụng trong Lực lượng Hàng hải Hoa Kỳ. Những người tiền nhiệm của Quân đoàn NOAA, Quân đoàn Khảo sát Địa lý và Bờ biển Hoa Kỳ (1917-1965) và Quân đoàn Quản lý Dịch vụ Khoa học Môi trường hoặc Quân đoàn ESSA (1965-1970), cũng sử dụng cấp bậc này.

Trung úy lieutenant (junior grade), cấp bậc trên thiếu úy (ensign) và dưới đại úy (lieutenant) và tương đương với trung úy first lieutenant trong các quân chủng mặc đồng phục khác (Lục quân, Thủy quân lục chiến, Không quân và Lực lượng Vũ trụ) và trung úy sub-lieutenant trong Hải quân Hoàng gia và hải quân của nhiều quốc gia Khối thịnh vượng chung.

Việc thăng cấp lên LTJG được điều chỉnh bởi các chính sách của Bộ Quốc phòng bắt nguồn từ Đạo luật Quản lý Nhân sự Sĩ quan Quốc phòng năm 1980. Các hướng dẫn của DOPMA đề xuất tất cả các thiếu úy ensign “đủ điều kiện” nên được thăng cấp lên LTJG. Thời gian thăng cấp lên LTJG tối thiểu là 2 năm sau khi đưa vào biên chế trong Hải quân hoặc 18 tháng trong Cảnh sát biển. Cấp trung úy lieutenant, cấp cơ sở thường lãnh đạo các tiểu sĩ quan (petty officers) và nhân viên không được xếp hạng, trừ khi được giao nhiệm vụ trên máy bay nhỏ hoặc cơ quan. Một LTJG trên tàu thông thường của LTJG là một sĩ quan cấp sư đoàn (division officer).

Trung úy lieutenant (junior grade) thường được gọi thông tục là JG. Trước ngày 3/3/1883, cấp bậc này được Hải quân Hoa Kỳ gọi là đại trưởng (master)./.

Bài viết được đề xuất

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *