Hiển thị: 11 - 20 của 20 kết quả

TÀU CHỈ HUY (Command ship)

Tàu chỉ huy (Command ship) đóng vai trò là soái hạm của chỉ huy hạm đội. Chúng cung cấp thông tin liên lạc, không gian văn phòng và chỗ ở cho chỉ huy hạm đội …

TÀU ĐỔ BỘ LCA (Landing craft assault)

Tổng quan:– Nhà máy đóng tàu: John I. Thornycroft Ltd. và những nơi khác– Nhà điều hành: Hải quân Hoàng gia; Hải quân Hoàng gia Canada; Hải quân Hoàng gia Ấn Độ– Lớp trước: các …