Hiển thị: 1 - 1 của 1 kết quả

TÊN LỬA VÁC VAI Strela-3

Kết quả của sự phát triển hơn nữa của các hệ thống phòng không di động loại “Strela-2” và “Strela-2M” là tổ hợp “Strela-3”, đã cải thiện các tính năng kỹ chiến thuật, bảo đảm …