Hiển thị: 1 - 3 của 3 kết quả

TÀU PHÁO (Gunboat)

Tàu pháo (Gunboat) là một phương tiện thủy hải quân được thiết kế với mục đích rõ ràng là mang theo một hoặc nhiều súng pháo để bắn phá các mục tiêu ven biển, trái …