HẠ SĨ QUAN (Non-commissioned officer)

Hạ sĩ quan (NCO, Non-commissioned officer) là sĩ quan quân đội không có quyết định ủy nhiệm (commission). Hạ sĩ quan thường giành được vị trí của mình bằng cách thăng cấp thông qua các cấp bậc nhập ngũ (Những người không phải là sĩ quan, bao gồm hầu hết hoặc tất cả những người nhập ngũ, có cấp bậc thấp hơn bất kỳ sĩ quan nào). Ngược lại, các sĩ quan được ủy nhiệm (commissioned officers – gọi tắt là sĩ quan) thường gia nhập trực tiếp từ một học viện quân sự, quân đoàn huấn luyện sĩ quan OTC (officer training corps) hoặc quân đoàn huấn luyện sĩ quan dự bị ROTC (reserve officer training corps), hoặc trường đào tạo sĩ quan (OCS –officer candidate school hoặc OTS – officer training school), sau khi nhận bằng tốt nghiệp trung học.

Quân đoàn NCO thường bao gồm nhiều cấp nhập ngũ, hạ sĩtrung sĩ; ở một số quốc gia, các chuẩn úy warrant officers cũng thực hiện các nhiệm vụ của NCO. Cấp tương đương của hải quân bao gồm một số hoặc tất cả các cấp tiểu sĩ quan (petty officer). Có nhiều loại hạ sĩ quan khác nhau, bao gồm hạ sĩ quan sơ cấp (cấp thấp) JNCO (junior non-commissioned officers) và hạ sĩ quan cấp cao/nhân viên (cấp cao hơn) SNCO (senior non-commissioned officers).

Chức trách

Hạ sĩ quan được coi là “xương sống” của các lực lượng vũ trang, vì họ là những người chỉ huy chính và dễ thấy nhất đối với hầu hết quân nhân. Ngoài ra, họ là những người lãnh đạo chịu trách nhiệm chính trong việc thực hiện sứ mệnh của một tổ chức quân sự và đào tạo nhân viên quân sự để họ sẵn sàng thực hiện sứ mệnh của mình. Đào tạo và giáo dục NCO thường bao gồm lãnh đạo và quản lý cũng như huấn luyện chiến đấu và chuyên ngành quân binh chủng cụ thể.

NCO cấp cao được coi là mối liên hệ chính giữa quân nhân nhập ngũ và sĩ quan trong một tổ chức quân sự. Lời khuyên và hướng dẫn của họ được coi là đặc biệt quan trọng đối với các sĩ quan cấp dưới và trong nhiều trường hợp đối với các sĩ quan thuộc mọi cấp bậc cao cấp.

Sử dụng ở các quốc gia

Úc

Trong Quân đội Úc, các hạ sĩ thương (lance corporals) và hạ sĩ (corporals) được phân loại là hạ sĩ quan sơ cấp (JNCO), trung sĩ và trung sĩ tham mưu (hiện đang bị loại bỏ) được phân loại là hạ sĩ quan cấp cao (SNCO), trong khi chuẩn úy hạng hai (warrant officer class two) và hạng nhất (warrant officer class one) được phân loại là chuẩn úy warrant officer (WOs).

Trong Lực lượng Cảnh sát New South Wales, NCO thực hiện vai trò giám sát và điều phối. Các cấp bậc của cảnh sát tập sự cho đến cảnh sát cấp cao hàng đầu được gọi là “constables” (cảnh sát cấp thấp). Tất cả các NCO trong Cảnh sát NSW đều được bổ nhiệm chính thức (có chữ ký tay và con dấu).

Tất cả các sĩ quan trong Học viên Lực lượng Phòng vệ Úc đều là hạ sĩ quan, với các sĩ quan ADFC do Tổng giám đốc của chi nhánh tương ứng bổ nhiệm.

Brazil

Ở Brazil, một hạ sĩ quan được gọi là “Graduado” và bao gồm các cấp bậc từ hạ sĩ đến thiếu úy (hoặc sĩ quan phụ trong Lực lượng Không quân Brazil), cấp bậc sau tương đương với chuẩn úy warrant officer.

Canada

Trong Lực lượng Canada, Quy định và Lệnh của Nữ hoàng chính thức định nghĩa một hạ sĩ quan là “Một thành viên Lực lượng Canada giữ cấp bậc Trung sĩ hoặc Hạ sĩ”. Vào những năm 1990, thuật ngữ “hạ sĩ quan” (NCM) đã được đưa ra để chỉ tất cả các cấp bậc trong Lực lượng Canada từ tân binh đến chuẩn úy trưởng (chief warrant officer).

Theo định nghĩa, với việc thống nhất Lực lượng Canada thành một quân chủng, cấp bậc trung sĩ bao gồm cấp bậc hải quân của tiểu sĩ quan hạng 2 (petty officer 2nd class), và hạ sĩ bao gồm cấp bậc hải quân của thủy thủ hàng đầu; hạ sĩ cũng bao gồm việc bỏ nhiệm hạ sĩ chính (master corporal) (naval master seaman – thủy thủ hải quân chính).

Các hạ sĩ quan chính thức được chia thành hai loại:
– hạ sĩ quan sơ cấp (junior non-commissioned officers), bao gồm hạ sĩ / thủy thủ hàng đầu (corporals/leading seamen) và hạ sĩ / thủy thủ chính (master corporals/master seamen);
– hạ sĩ quan cấp cao gồm trung sĩ (sergeants) và tiểu sĩ quan hạng 2 (petty officers 2nd class).

Tuy nhiên, trong Hải quân Hoàng gia Canada (RNC), định nghĩa được chấp nhận của “NCO” phản ánh việc sử dụng quốc tế thuật ngữ này (tức là tất cả các cấp tiểu sĩ quan).

Hạ sĩ quan sơ cấp ăn ở chung mess với binh sĩ (privates) và thủy thủ (seamen); mess của họ thường được gọi là mess sơ cấp (junior ranks mess). Ngược lại, các hạ sĩ quan cấp cao ăn ở với các chuẩn úy warrant officers; mess của họ thường được gọi là mess của chuẩn úy và trung sĩ (warrant officers and sergeants mess – căn cứ lục quân và không quân) hoặc mess của trưởng và tiểu sĩ quan (chiefs and petty officers mess – căn cứ hải quân).

Với tư cách là một nhóm, NCO xếp hạng trên binh sĩ (privates) và dưới chuẩn úy warrant officers. Thuật ngữ “hạ sĩ quan” bao gồm các cấp bậc này.

Pháp

Tại Pháp, Bỉ và hầu hết các quốc gia nói tiếng Pháp, thuật ngữ sous-officier (có nghĩa là: “dưới sĩ quan”) là một cấp bậc giữa nhập ngũ (hommes du rang – nam quân nhân nhập ngũ) và sĩ quan (officers).

Các cấp Hạ sĩ (caporalcaporal-chef) thuộc về quân nhân nhập ngũ.

“Sous-officiers” (hạ sĩ quan) bao gồm hai phân lớp:
– Sơ cấp (subalternes): trung sĩ (sergents) và trung sĩ trưởng (sergents-chefs), và
– Cao cấp (supérieurs): chuẩn úy (adjudants), chuẩn úy trưởng (adjudants-chefs), và thiếu tá (majors).

“Sous-officiers supérieurs” (hạ sĩ quan cấp cao) có thể thực hiện nhiều chức năng khác nhau trong một trung đoàn hoặc tiểu đoàn, bao gồm chỉ huy một trung đội hoặc bộ phận.

Ấn Độ

Trong Lực lượng Vũ trang Ấn Độ, sĩ quan sơ cấp (JCO, junior commissioned officers) được thăng cấp từ hạ sĩ quan và nói chung tương đương với chuẩn úy  trong quân đội phương Tây. Các hạ sĩ quan cấp cao được thăng cấp bậc JCO trên cơ sở thành tích và thâm niên, bị hạn chế bởi số lượng vị trí tuyển dụng. Ở giữa sĩ quan và NCO là các JCO. Họ được đối xử rất tôn trọng vì họ có tối thiểu 28 tuổi trở lên và được mọi cấp bậc gọi là Sahab.

Các JCO được giao vai trò giám sát và ba cấp JCO là Subedar Major, SubedarNaib Subedar. Các JCO có tư cách tương đương với Nhóm B “Gazetted” (Công báo) của Chính phủ Ấn Độ.

Các JCO hiện đang đăng ký với tư cách là sĩ quan và một số ít trong số họ được thăng cấp thành sĩ quan thực sự trong một khoảng thời gian dựa trên thành tích của họ và khả năng vượt qua các kỳ thi thăng cấp. Một số JCO được ghi danh trực tiếp với tư cách là giáo viên tôn giáo và trong một số bộ phận kỹ thuật nhất định như Quân đoàn Kỹ sư. Kể từ năm 2021, Quân đội Ấn Độ đang thảo luận về đề xuất tuyển dụng trực tiếp Sĩ quan cấp dưới (JCO) vào tất cả các binh chủng của quân đội để giải quyết tình trạng thiếu hạ sĩ quan. Theo đề xuất, Quân đội Ấn Độ sẽ trực tiếp giới thiệu các JCO đã vượt qua Ban tuyển chọn quân binh chủng SSB (Services Selection Board) phỏng vấn. UPSC sẽ tiến hành kiểm tra đầu vào, sau đó sẽ là phỏng vấn SSB và kiểm tra y tế. Các ứng viên được chọn sau đó sẽ được đào tạo trong một năm rưỡi trước khi gia nhập các đơn vị với tư cách là JCO. Sau đó, họ sẽ được thăng cấp sĩ quan cho đến cấp bậc Đại tá dựa trên thời gian phục vụ và trình độ của họ.

Singapore

Trong Lực lượng Vũ trang Singapore, thuật ngữ “non-commissioned officer” (hạ sĩ quan) không còn được sử dụng chính thức, được thay thế bằng Chuyên viên (Specialist) cho tất cả các cấp bậc từ Trung sĩ 3 đến Thượng sĩ (Nhân viên và Thượng sĩ được gọi là Chuyên viên cao cấp). Thuật ngữ được sử dụng để chỉ các Chuẩn úy Warrant Officers và Chuyên viên (Specialist) được kết hợp là “WOSpec”. Tuy nhiên, thuật ngữ “NCO” vẫn thường được sử dụng không chính thức trong quân đội.

Vương quốc Anh

Trong Lực lượng Vũ trang Anh, NCO được chia thành hai loại:

– Các cận hạ sĩ (lance corporals), bao gồm cả “lance bombardiers” (lính ném bom), và Hạ sĩ (corporals), bao gồm “lance sergeants” (cận trung sĩ), “bombardiers” (lính bắn phá) và “lance corporals of horse” (cận hạ sĩ ngựa) là hạ sĩ quan sơ cấp.

– Trung sĩ (bao gồm hạ sĩ ngựa), trung sĩ tham mưu (bao gồm trung sĩ cờ và hạ sĩ tham mưu), kỹ thuật viên trưởng và trung sĩ bay của RAF là hạ sĩ quan cao cấp.

Các chuẩn úy warrant officers thường được đưa vào danh mục NCO cấp cao, nhưng thực sự tạo thành một lớp riêng biệt của riêng họ, tương tự như NCO về nhiều mặt nhưng có bổ nhiệm của hoàng gia. Các hạ sĩ quan cao cấp và WO có những khu ăn ở sinh hoạt (mess) của riêng họ, tương tự như mess của sĩ quan (và thường được gọi là mess của trung sĩ), trong khi các hạ sĩ quan sơ cấp ăn ở với những nhân viên không có cấp bậc, mặc dù họ có thể có một câu lạc bộ hạ sĩ riêng để cung cấp cho họ một số không gian xã hội hóa riêng biệt.

Hải quân Hoàng gia không gọi các tiểu sĩ quan (petty officers) và tiểu sĩ quan trưởng (chief petty officers)  là NCO, mà gọi họ là cấp bậc nhập ngũ cấp cao (senior ratings hay senior rates). Thủy thủ chính (leading ratings) và thấp hơn là nhập ngũ cơ sở (junior ratings).

Hoa Kỳ

Trong Quân đội, Lực lượng Không quân và Thủy quân lục chiến, tất cả các cấp bậc của trung sĩ đều được gọi là NCO, cũng như các hạ sĩ trong Quân đội và Thủy quân lục chiến. Cấp bậc hạ sĩ của Thủy quân lục chiến (E-3) không phải là NCO, mà là cấp bậc nhập ngũ cơ sở ngay dưới hạ sĩ. Cấp bậc hạ sĩ (E-4) trong Quân đội và Thủy quân lục chiến là một NCO cấp dưới, và phải được thể hiện sự tôn trọng giống như bất kỳ NCO nào khác. Tuy nhiên, cấp bậc Chuyên gia (Specialist) trong Quân đội Hoa Kỳ, cũng với mức lương E-4, không được phép chỉ huy quân đội và do đó không được coi là NCO. Trong Lực lượng Không quân, E-5 (trung sĩ tham mưu) và E-6 (trung sĩ kỹ thuật) được phân loại theo bậc NCO, trong khi E-7 (trung sĩ chính), E-8 (trung sĩ cao cấp) và E-9 (trung sĩ trưởng) được coi là hạ sĩ quan cấp cao (SNCO). Trong Hải quân và Cảnh sát biển, các cấp bậc tiểu sĩ quan được chỉ định như vậy. NCO cơ sở (cấp E-4 đến cấp E-6), hoặc đơn giản là “NCO” (chỉ E-4 và E-5) trong cách sử dụng của Thủy quân lục chiến, có chức năng như giám sát viên cấp một và lãnh đạo kỹ thuật.

Hạ sĩ quan phục vụ trong ba cấp nhập ngũ hàng đầu (E-7, E-8 và E-9) được gọi là hạ sĩ quan cao cấp (chỉ huy trưởng trong Hải quân và Cảnh sát biển). Các NCO cấp cao được kỳ vọng sẽ thực hiện vai trò lãnh đạo ở cấp độ tổng quát hơn. Họ lãnh đạo các nhóm thành viên dịch vụ lớn hơn, cố vấn cho các sĩ quan cấp dưới và tư vấn cho các sĩ quan cấp cao về các vấn đề liên quan đến lĩnh vực trách nhiệm của họ.

Trong Thủy quân lục chiến, NCO cấp cao được gọi là sĩ quan tham mưu SNCO (staff noncommissioned officers) và cũng bao gồm cấp bậc trung sĩ tham mưu (E-6). SNCO là những Thủy quân lục chiến chuyên nghiệp phục vụ từ cấp E-6 đến E-9 và phục vụ với tư cách là lãnh đạo và giám sát đơn vị, trợ lý chính và cố vấn kỹ thuật cho các sĩ quan, đồng thời là cố vấn nhập ngũ cấp cao cho các sĩ quan chỉ huy, tướng chỉ huy và các chỉ huy cấp cao khác. Các cấp bậc bao gồm trung sĩ nhân viên, trung sĩ xạ thủ (E-7), thượng sĩ / trung sĩ đầu tiên (E-8), và trung sĩ / trung sĩ xạ thủ chính (E-9).

Chức danh tổng giám đốc được Lực lượng Không quân sử dụng làm chức danh của hạ sĩ quan phụ trách (NCOIC) của một bộ phận, chuyến bay, phi đội, nhóm, cơ quan nhân viên, ban giám đốc hoặc tổ chức tương tự. Các vị trí này được giao cho các hạ sĩ quan cấp cao (SNCO), trái ngược với các chức danh “NCOIC” và “trưởng” (do các hạ sĩ quan cấp dưới nắm giữ). Các chức danh chỉ huy và giám đốc được sử dụng cho các sĩ quan được giao làm sĩ quan chỉ huy của một đơn vị hoặc người đứng đầu một cơ quan tham mưu, giám đốc hoặc tổ chức tương tự, tương ứng.

Một số NCO cấp cao được chọn trong cấp bậc E-9 đóng vai trò là “cố vấn nhập ngũ cấp cao” cho các chỉ huy cấp cao trong mỗi quân chủng (ví dụ: bộ chỉ huy chính, hạm đội, lực lượng…) và trong các bộ chỉ huy thống nhất của DoD, ví dụ: Bộ chỉ huy Chiến lược Hoa Kỳ, Bộ chỉ huy Hoa Kỳ Bộ Tư lệnh Châu Âu của Hoa Kỳ, Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của Hoa Kỳ… và các cơ quan DoD, ví dụ Cơ quan Hệ thống Thông tin Quốc phòng, Cơ quan Tình báo Quốc phòng và Cơ quan An ninh Quốc gia. Một E-9 cấp cao, được lựa chọn bởi chỉ huy trưởng quân binh chủng, là NCO/PO xếp hạng trong quân binh chủng đó, giữ cấp bậc nhập ngũ cao nhất cho quân binh chủng đó và chịu trách nhiệm cố vấn cho thư ký quân binh chủng và chánh văn phòng của họ.

Một E-9 giữ một vị trí tương tự như SEA cho Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân. Cố vấn nhập ngũ cấp cao, cố vấn nhập ngũ và SEA cho Chủ tịch (SEAC) tư vấn cho các sĩ quan cấp cao và các nhà lãnh đạo dân sự về tất cả các vấn đề ảnh hưởng đến nhiệm vụ hoạt động và sự sẵn sàng, sử dụng, tinh thần, phát triển kỹ thuật và chuyên môn cũng như chất lượng cuộc sống của lực lượng nhập ngũ.

Các chuẩn úy warrant officers trong Lực lượng Vũ trang Hoa Kỳ được coi là các sĩ quan đặc biệt và rơi vào giữa các sĩ quan nhập ngũ và sĩ quan. Các chuẩn úy warrant officers của Hoa Kỳ cũng có cấp bậc và cấp bậc riêng. Tuy nhiên, khi các sĩ quan cảnh sát Hoa Kỳ đạt được cấp bậc cảnh sát trưởng (CWO2) trở lên, họ được bổ nhiệm và được coi là sĩ quan cảnh sát Hoa Kỳ giống như bất kỳ sĩ quan cảnh sát nào khác, nhưng vẫn được giữ ở một bậc lương khác.

Việt Nam

Hạ sĩ quan trong các lực lượng vũ trang Việt Nam là cấp hạ sĩ, trung sĩ và thượng sĩ. Cấp thấp hơn hạ sĩ quan là binh sĩ, gồm binh nhì (nhập ngũ trong vòng 3-6 tháng) và binh nhất (từ 3 tháng đến 6 tháng). Các cấp hạ sĩ quan và binh sĩ nhận “phụ cấp” và được nuôi ăn miễn phí. Phụ cấp này được nhân đôi sau 2 năm phục vụ. Chính vì vậy, thu nhập của một thượng sĩ có khi cao hơn một thiếu úy sĩ quan (nhận lương và không được nuôi ăn miễn phí)./.

Bài viết được đề xuất

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *