KỸ SƯ (Engineer)

Kỹ sư là gì? “Kỹ” là kỹ thuật, còn “sư” là bậc thầy. Kỹ sư có nghĩa là cách gọi những người có chuyên môn cao trong nhóm ngành kỹ thuật.

Các kỹ sư, với tư cách là những người thực hành kỹ thuật, là những chuyên gia phát minh, thiết kế, phân tích, chế tạo và thử nghiệm máy móc, hệ thống, cấu trúc, thiết bị và vật liệu phức tạp để đáp ứng các mục tiêu và yêu cầu chức năng trong khi xem xét các hạn chế do tính thực tế, quy định, an toàn và chi phí. Trong tiếng Latin, từ “kỹ sư” (ingeniator) có nguồn gốc từ các từ ingeniare (đặt ra, nghĩ ra) và ingenium (sự thông minh). Các văn bằng cơ bản của một kỹ sư chuyên nghiệp được cấp phép thường bao gồm bằng cử nhân 4 năm về chuyên ngành kỹ thuật hoặc ở một số khu vực pháp lý, bằng thạc sĩ về chuyên ngành kỹ thuật cộng với 4-6 năm thực hành chuyên môn được bình duyệt (cao nhất là báo cáo đồ án hoặc luận văn) và vượt qua kỳ thi của hội đồng kỹ thuật.

Nhẫn sắt (Iron Ring) trên ngón út tay thuận – một dấu hiệu của nghiệp đoàn Kỹ sư ở phương Tây

Kỹ sư
– Loại hình nghề nghiệp: Chuyên nghiệp.
– Lĩnh vực hoạt động: Khoa học ứng dụng.
– Năng lực: Toán học, khoa học, thiết kế, phân tích, tư duy phê phán, đạo đức kỹ thuật, quản lý dự án, kinh tế kỹ thuật, sáng tạo, giải quyết vấn đề…
– Yêu cầu học vấn: Giáo dục kỹ thuật.
– Lĩnh vực việc làm: Nghiên cứu và phát triển, công nghiệp, kinh doanh…
– Công việc liên quan: Nhà khoa học, kiến ​​trúc sư, quản lý dự án, nhà phát minh, phi hành gia…

Công việc của các kỹ sư tạo thành mối liên kết giữa những khám phá khoa học và những ứng dụng tiếp theo của chúng với nhu cầu của con người và doanh nghiệp cũng như chất lượng cuộc sống.

Định nghĩa

Năm 1961, Hội nghị các Hiệp hội Kỹ thuật Tây Âu và Hoa Kỳ đã định nghĩa “kỹ sư chuyên nghiệp” như sau: “Một kỹ sư chuyên nghiệp có năng lực nhờ vào trình độ học vấn và đào tạo cơ bản của mình để áp dụng phương pháp và quan điểm khoa học vào việc phân tích và giải quyết các vấn đề kỹ thuật. Anh ta (cô ta) có thể đảm nhận trách nhiệm cá nhân trong việc phát triển và ứng dụng kiến ​​thức và khoa học kỹ thuật, đặc biệt là trong nghiên cứu, thiết kế, xây dựng, sản xuất, giám sát, quản lý và đào tạo kỹ sư. Công việc của anh ta (cô ta) chủ yếu mang tính trí tuệ và đa dạng chứ không mang tính chất thường ngày về tinh thần hoặc thể chất. Nó đòi hỏi việc thực hiện suy nghĩ và phán đoán ban đầu cũng như khả năng giám sát công việc hành chính và kỹ thuật của người khác. Trình độ học vấn của anh ta (cô ta) sẽ giúp anh ta (cô ta) có khả năng theo dõi chặt chẽ và liên tục sự tiến bộ trong ngành khoa học kỹ thuật của mình bằng cách tham khảo các công trình mới được xuất bản trên cơ sở toàn cầu, tiếp thu những thông tin đó và áp dụng nó một cách độc lập. Do đó, anh ta (cô ta) được đặt vào vị trí có thể đóng góp cho sự phát triển của khoa học kỹ thuật hoặc các ứng dụng của nó. Trình độ học vấn và đào tạo của anh ta (cô ta)sẽ đạt được mức độ đánh giá rộng rãi và tổng quát về khoa học kỹ thuật cũng như hiểu biết sâu sắc về các tính năng đặc biệt của ngành của anh ta (cô ta). Trong thời gian thích hợp, anh ta (cô ta) sẽ có thể đưa ra lời khuyên kỹ thuật có thẩm quyền và chịu trách nhiệm chỉ đạo các nhiệm vụ quan trọng trong chi nhánh của mình”.

Vai trò và chuyên môn

Thiết kế

Các kỹ sư phát triển các giải pháp công nghệ mới. Trong quá trình thiết kế kỹ thuật, trách nhiệm của kỹ sư có thể bao gồm xác định vấn đề, tiến hành và thu hẹp nghiên cứu, phân tích tiêu chí, tìm và phân tích giải pháp cũng như đưa ra quyết định. Phần lớn thời gian của kỹ sư được dành cho việc nghiên cứu, định vị, ứng dụng và chuyển giao thông tin. Thật vậy, nghiên cứu cho thấy các kỹ sư dành 56% thời gian của họ để thực hiện các hành vi thông tin khác nhau, trong đó có 14% tích cực tìm kiếm thông tin.

Các kỹ sư phải cân nhắc các lựa chọn thiết kế khác nhau dựa trên giá trị của chúng và chọn giải pháp phù hợp nhất với yêu cầu và nhu cầu. Nhiệm vụ quan trọng và duy nhất của họ là xác định, hiểu và giải thích các ràng buộc trên thiết kế để tạo ra kết quả thành công.

Phân tích

Các kỹ sư áp dụng các kỹ thuật phân tích kỹ thuật trong thử nghiệm, sản xuất hoặc bảo trì. Các kỹ sư phân tích có thể giám sát quá trình sản xuất tại các nhà máy và những nơi khác, xác định nguyên nhân gây ra lỗi quy trình và kiểm tra đầu ra để duy trì chất lượng. Họ cũng ước tính thời gian và chi phí cần thiết để hoàn thành dự án. Kỹ sư giám sát chịu trách nhiệm cho các thành phần chính hoặc toàn bộ dự án. Phân tích kỹ thuật liên quan đến việc áp dụng các nguyên tắc và quy trình phân tích khoa học để khám phá các thuộc tính và trạng thái của hệ thống, thiết bị hoặc cơ chế đang được nghiên cứu. Phân tích kỹ thuật được tiến hành bằng cách tách thiết kế kỹ thuật thành các cơ chế vận hành hoặc hỏng hóc, phân tích hoặc ước tính từng thành phần của cơ chế vận hành hoặc hỏng hóc một cách riêng biệt và kết hợp lại các thành phần. Họ có thể phân tích rủi ro.

Nhiều kỹ sư sử dụng máy tính để sản xuất và phân tích thiết kế, mô phỏng và kiểm tra cách thức vận hành của máy, cấu trúc hoặc hệ thống, tạo ra các thông số kỹ thuật cho các bộ phận, giám sát chất lượng sản phẩm và kiểm soát hiệu quả của các quy trình.

Chuyên môn hóa và quản lý

Hầu hết các kỹ sư chuyên về một hoặc nhiều ngành kỹ thuật. Nhiều chuyên ngành được công nhận bởi các hiệp hội chuyên nghiệp và mỗi ngành kỹ thuật chính đều có nhiều phân khu. Ví dụ, kỹ thuật dân dụng bao gồm kỹ thuật kết cấu, cùng với kỹ thuật vận tải, kỹ thuật địa kỹ thuật và kỹ thuật vật liệu, bao gồm kỹ thuật gốm, luyện kim và polymer. Kỹ thuật cơ khí xuyên suốt hầu hết các ngành vì bản chất cốt lõi của nó là vật lý ứng dụng. Các kỹ sư cũng có thể chuyên về một ngành, chẳng hạn như ô tô, hoặc một loại công nghệ, chẳng hạn như tuabin hoặc vật liệu bán dẫn.

Một số nghiên cứu gần đây đã điều tra cách các kỹ sư sử dụng thời gian của họ; nghĩa là các nhiệm vụ công việc họ thực hiện và cách phân bổ thời gian của họ cho những nhiệm vụ này. Nghiên cứu cho thấy có một số chủ đề chính trong công việc của kỹ sư: công việc kỹ thuật (tức là ứng dụng khoa học vào phát triển sản phẩm), công việc xã hội (tức là giao tiếp tương tác giữa con người), công việc dựa trên máy tính và hành vi thông tin. Trong số những phát hiện chi tiết hơn, một nghiên cứu lấy mẫu công việc năm 2012 cho thấy các kỹ sư dành 62,92% thời gian của họ cho công việc kỹ thuật, 40,37% cho công tác xã hội và 49,66% cho công việc trên máy tính. Hơn nữa, có sự chồng chéo đáng kể giữa các loại công việc khác nhau này, trong đó các kỹ sư dành 24,96% thời gian của họ cho công việc kỹ thuật và xã hội, 37,97% cho kỹ thuật và phi xã hội, 15,42% cho phi kỹ thuật và xã hội, và 21,66% trong phi kỹ thuật và phi xã hội.

Kỹ thuật cũng là một lĩnh vực sử dụng nhiều thông tin, với nghiên cứu cho thấy các kỹ sư dành 55,8% thời gian của họ để thực hiện nhiều hành vi thông tin khác nhau, bao gồm 14,2% thông tin tích cực từ người khác (7,8%) và các kho thông tin như tài liệu và cơ sở dữ liệu (6,4%).).

Thời gian mà các kỹ sư dành cho các hoạt động như vậy cũng được phản ánh qua năng lực cần có trong vai trò kỹ thuật. Ngoài năng lực kỹ thuật cốt lõi của kỹ sư, nghiên cứu cũng chứng minh tính chất quan trọng của thuộc tính cá nhân, kỹ năng quản lý dự án và khả năng nhận thức của họ để thành công trong vai trò này.

Các loại kỹ sư

Có nhiều ngành kỹ thuật, mỗi ngành chuyên về các công nghệ và sản phẩm cụ thể. Thông thường, các kỹ sư sẽ có kiến ​​thức chuyên sâu về một lĩnh vực và kiến ​​thức cơ bản về các lĩnh vực liên quan. Ví dụ, chương trình giảng dạy kỹ thuật cơ khí thường bao gồm các khóa học giới thiệu về kỹ thuật điện, khoa học máy tính, khoa học vật liệu, luyện kim, toán học và công nghệ phần mềm.

Kỹ sư có thể được thuê cho một công ty cần kỹ sư thường xuyên hoặc có thể thuộc về một công ty kỹ thuật cung cấp dịch vụ tư vấn kỹ thuật cho các công ty khác.

Khi phát triển một sản phẩm, các kỹ sư thường làm việc theo nhóm liên ngành. Ví dụ: khi chế tạo robot, một nhóm kỹ thuật thường có ít nhất ba loại kỹ sư. Một kỹ sư cơ khí sẽ thiết kế phần thân và bộ truyền động. Một kỹ sư điện sẽ thiết kế hệ thống điện, cảm biến, thiết bị điện tử, phần mềm nhúng trong thiết bị điện tử và mạch điều khiển. Cuối cùng, kỹ sư phần mềm sẽ phát triển phần mềm giúp robot hoạt động bình thường. Các kỹ sư mong muốn quản lý sẽ tham gia nghiên cứu sâu hơn về quản trị kinh doanh, quản lý dự án và tâm lý tổ chức hoặc kinh doanh. Thông thường, các kỹ sư sẽ thăng cấp quản lý từ quản lý dự án, phòng ban chức năng, bộ phận và cuối cùng là Giám đốc điều hành của một tập đoàn đa quốc gia.

1. Ngành “Kỹ thuật ô tô”
– Tập trung vào phát triển ô tô và công nghệ liên quan.
– Khoa học liên quan: Kỹ thuật kết cấu, điện tử, khoa học vật liệu, an toàn ô tô, cơ học chất lỏng, nhiệt động lực học, toán kỹ thuật, công thái học, tuân thủ môi trường, an toàn giao thông đường bộ, hóa học.
– Sản phẩm: ô tô.

2. Ngành “Kỹ thuật hàng không vũ trụ”
– Tập trung vào phát triển máy bay và tàu vũ trụ.
– Khoa học liên quan: Hàng không, động lực học thiên văn, du hành vũ trụ, hệ thống điện tử hàng không, kỹ thuật điều khiển, cơ học chất lỏng, động học, khoa học vật liệu, nhiệt động lực học.
– Sản phẩm: Máy bay, robot, tàu vũ trụ, quỹ đạo.

3. Ngành “Kỹ thuật nông nghiệp”
– Tập trung vào kỹ thuật, khoa học và công nghệ để sản xuất và chế biến thực phẩm từ nông nghiệp, chẳng hạn như sản xuất cây trồng, trái cây mềm và chăn nuôi. Mục tiêu chính của môn học này là nâng cao hiệu quả và tính bền vững của các hoạt động nông nghiệp để sản xuất lương thực. Kỹ thuật nông nghiệp thường kết hợp và hội tụ nhiều ngành kỹ thuật khác như Kỹ thuật cơ khí, Kỹ thuật dân dụng, Kỹ thuật điện, Kỹ thuật hóa học, Kỹ thuật hệ thống sinh học, Khoa học đất, Kỹ thuật môi trường.
– Khoa học liên quan: Chăn nuôi, thực phẩm, làm vườn, lâm nghiệp, cây năng lượng tái tạo.
– Sản phẩm:
+ Máy móc nông nghiệp như máy kéo, máy gặt đập liên hợp, máy thu hoạch thức ăn gia súc.
+ Công nghệ nông nghiệp kết hợp những thứ như robot và xe tự hành.

4. Ngành “Kỹ thuật kiến ​​trúc và kỹ thuật xây dựng”
– Tập trung vào xây dựng và xây dựng.
– Khoa học liên quan: Kiến trúc, công nghệ kiến ​​trúc.
– Sản phẩm: Các tòa nhà và cây cầu.

5. Ngành “Kỹ thuật y sinh”
– Tập trung vào việc thu hẹp khoảng cách giữa kỹ thuật và y học để thúc đẩy các phương pháp điều trị chăm sóc sức khỏe khác nhau. Sinh học, vật lý, hóa học, y học.
– Sản phẩm: Chân tay giả, thiết bị y tế, sự phát triển của mô tái tạo, các cơ chế an toàn khác nhau, kỹ thuật di truyền.

6. Ngành “Kỹ thuật hóa học”
– Tập trung vào sản xuất hóa chất và/hoặc khai thác các loại hóa chất từ ​​tài nguyên thiên nhiên.
– Khoa học liên quan: Hóa học, nhiệt động lực học, nhiệt động lực học hóa học, kỹ thuật quá trình, hiện tượng vận chuyển, công nghệ nano, sinh học, động học hóa học, y học kỹ thuật di truyền, cơ học chất lỏng, dệt may.
– Sản phẩm: Hóa chất, hydrocarbon, nhiên liệu, thuốc, nguyên liệu thô, thực phẩm và đồ uống, xử lý chất thải, khí tinh khiết, nhựa, sơn, xử lý nước, dệt may.

7. Ngành “Công trình dân dụng”
– Tập trung vào việc xây dựng các hệ thống, công trình và hệ thống môi trường lớn.
– Khoa học liên quan: Tĩnh học, cơ học chất lỏng, cơ học đất, kỹ thuật kết cấu, kỹ thuật vận tải, kỹ thuật địa kỹ thuật, kỹ thuật môi trường, kỹ thuật thủy lực, kỹ thuật xây dựng.
– Sản phẩm: Đường, cầu, đập, nhà cửa, hệ thống kết cấu, nền móng, công tác đào đất, quản lý chất thải, xử lý nước.

8. Ngành “Kỹ thuật máy tính”
– Tập trung vào thiết kế và phát triển hệ thống phần cứng và phần mềm máy tính.
 Khoa học liên quan: Khoa học máy tính, toán học, kỹ thuật điện.
– Sản phẩm: Bộ vi xử lý, vi điều khiển, hệ điều hành, hệ thống nhúng, mạng máy tính.

9. Ngành “Kỹ thuật điện”
– Tập trung vào ứng dụng điện, điện tử và điện từ.
– Khoa học liên quan: Toán học, xác suất và thống kê, đạo đức kỹ thuật, kinh tế kỹ thuật, thiết bị đo đạc, khoa học vật liệu, vật lý, phân tích mạng, điện từ, hệ thống tuyến tính, điện tử, năng lượng điện, logic, khoa học máy tính, truyền dữ liệu, kỹ thuật hệ thống, kỹ thuật điều khiển, xử lý tín hiệu.
– Sản phẩm: Sản xuất điện và thiết bị, viễn thám, robot, hệ thống điều khiển, máy tính, thiết bị gia dụng, Internet vạn vật, điện tử tiêu dùng, hệ thống điện tử hàng không, xe hybrid, tàu vũ trụ, máy bay không người lái, quang điện tử, hệ thống nhúng.

10. Ngành “Kỹ thuật phòng cháy chữa cháy”
– Tập trung vào việc áp dụng các nguyên tắc khoa học và kỹ thuật để bảo vệ con người, tài sản và môi trường của họ khỏi tác hại và sức tàn phá của lửa và khói.
– Khoa học liên quan: Lửa, khói, động lực học chất lỏng, nhiệt động lực học, truyền nhiệt, đốt cháy, vật lý, khoa học vật liệu, hóa học, thống kê, động lực học, đánh giá rủi ro xác suất hoặc quản lý rủi ro, tâm lý môi trường, đạo đức kỹ thuật, kinh tế kỹ thuật, kỹ thuật hệ thống, độ tin cậy, chữa cháy, hỏa hoạn báo động, an toàn cháy nổ tòa nhà, cháy rừng, quy chuẩn xây dựng, đo lường và mô phỏng hiện tượng cháy, toán học, xác suất và thống kê.
– Sản phẩm: Hệ thống chữa cháy, hệ thống báo cháy, phòng cháy chữa cháy thụ động, hệ thống kiểm soát khói, hệ thống phun nước, tư vấn mã, mô hình chữa cháy và khói, quản lý khẩn cấp, hệ thống cấp nước, máy bơm chữa cháy, kết cấu phòng cháy chữa cháy, hệ thống chữa cháy bằng bọt, hệ thống chữa cháy bằng khí, hệ thống khử oxy, phát hiện ngọn lửa, chữa cháy bằng khí dung.

11. Ngành “Kỹ thuật công nghiệp”
– Tập trung vào việc thiết kế, tối ưu hóa và vận hành các hệ thống và quy trình sản xuất, hậu cần và dịch vụ.
– Khoa học liên quan: Nghiên cứu hoạt động, thống kê kỹ thuật, xác suất ứng dụng và quy trình ngẫu nhiên, kỹ thuật tự động hóa, kỹ thuật phương pháp, kỹ thuật sản xuất, kỹ thuật sản xuất, kỹ thuật hệ thống, kỹ thuật hậu cần, công thái học.
– Sản phẩm: Hệ thống kiểm soát chất lượng, hệ thống sản xuất, hệ thống kho bãi, chuỗi cung ứng, mạng lưới hậu cần, hệ thống xếp hàng, quản lý quy trình kinh doanh.

12. Ngành “Kỹ thuật cơ điện tử”
– Tập trung vào công nghệ và kiểm soát tất cả các lĩnh vực công nghiệp.
– Khoa học liên quan: Điều khiển quá trình, tự động hóa.
– Sản phẩm: Robotics, bộ điều khiển, CNC.

13. Ngành “Kỹ sư cơ khí”
– Tập trung vào phát triển và vận hành hệ thống năng lượng, hệ thống giao thông, hệ thống sản xuất, máy móc và hệ thống điều khiển.
– Khoa học liên quan: Động lực học, động học, tĩnh học, cơ học chất lỏng, khoa học vật liệu, luyện kim, sức bền vật liệu, nhiệt động lực học, truyền nhiệt, cơ học, cơ điện tử, kỹ thuật chế tạo, kỹ thuật điều khiển.
– Sản phẩm: Ô tô, máy bay, máy móc, phát điện, tàu vũ trụ, tòa nhà, hàng tiêu dùng, sản xuất, HVAC.

14. Ngành “Kỹ thuật luyện kim / Kỹ thuật vật liệu”
– Tập trung vào khai thác kim loại từ quặng và phát triển vật liệu mới.
– Khoa học liên quan: Khoa học vật liệu, nhiệt động lực học, chiết xuất kim loại, luyện kim vật lý, luyện kim cơ khí, vật liệu hạt nhân, công nghệ thép.
– Sản phẩm: Sắt, thép, polyme, gốm sứ, kim loại.

15. Ngành “Kỹ thuật khai thác mỏ”
– Tập trung vào việc sử dụng khoa học và công nghệ ứng dụng để khai thác các khoáng sản khác nhau từ trái đất, không nhầm lẫn với kỹ thuật luyện kim, liên quan đến chế biến khoáng sản của các loại quặng khác nhau sau khi chúng đã được khai thác.
– Khoa học liên quan: Cơ học đá, địa thống kê, cơ học đất, kỹ thuật điều khiển, địa vật lý, cơ học chất lỏng, khoan và nổ mìn.
– Sản phẩm: Vàng, bạc, than đá, quặng sắt, kali, đá vôi, kim cương, đất hiếm, bauxit, đồng.

16. Ngành “Kỹ thuật phần mềm”
– Tập trung vào thiết kế và phát triển hệ thống phần mềm.
– Khoa học liên quan: Khoa học máy tính, lý thuyết thông tin, kỹ thuật hệ thống, ngôn ngữ hình thức.
 – Sản phẩm: Phần mềm ứng dụng, ứng dụng di động, trang web, hệ điều hành, hệ thống nhúng, điện toán thời gian thực, trò chơi video, thực tế ảo, phần mềm AI, điện toán biên, hệ thống phân tán, thị giác máy tính, trình sắp xếp âm nhạc, máy trạm âm thanh kỹ thuật số, bộ tổng hợp phần mềm, robot, CGI, phần mềm y tế, phẫu thuật có sự hỗ trợ của máy tính, Internet vạn vật, phần mềm điện tử hàng không, mô phỏng máy tính, lập trình lượng tử, phần mềm định vị vệ tinh, phần mềm chống vi -rút, tự động hóa thiết kế điện tử, thiết kế có sự trợ giúp của máy tính, xe tự lái, phần mềm giáo dục.

Đạo đức

Các kỹ sư có nghĩa vụ đối với công chúng, khách hàng, người sử dụng lao động và nghề nghiệp của họ. Nhiều hiệp hội kỹ thuật đã thiết lập các quy tắc thực hành và quy tắc đạo đức để hướng dẫn các thành viên và thông báo cho công chúng nói chung. Mỗi ngành kỹ thuật và hiệp hội nghề nghiệp đều duy trì một quy tắc đạo đức mà các thành viên cam kết tuân thủ. Tùy thuộc vào chuyên môn của họ, các kỹ sư cũng có thể bị chi phối bởi các đạo luật cụ thể, luật tố giác, trách nhiệm pháp lý đối với sản phẩm và thường là các nguyên tắc đạo đức kinh doanh.

Một số sinh viên tốt nghiệp chương trình kỹ thuật ở Bắc Mỹ có thể được công nhận bởi chiếc nhẫn sắt (iron ring) hoặc Nhẫn Kỹ sư (Engineer’s Ring), một chiếc nhẫn làm bằng sắt hoặc thép không gỉ được đeo ở ngón út của bàn tay thuận. Truyền thống này bắt đầu vào năm 1925 ở Canada với Nghi thức kêu gọi một kỹ sư, trong đó chiếc nhẫn đóng vai trò như một biểu tượng và nhắc nhở về nghĩa vụ của người kỹ sư đối với nghề kỹ sư. Năm 1972, phương pháp này đã được một số trường cao đẳng ở Hoa Kỳ áp dụng, bao gồm cả các thành viên của Hiệp hội “Order of the Engineer” (một hiệp hội nghề nghiệp dành cho các kỹ sư đã tốt nghiệp và chuyên nghiệp tại Hoa Kỳ nhằm nhấn mạnh niềm tự hào và trách nhiệm trong nghề kỹ thuật).

Giáo dục

Hầu hết các chương trình kỹ thuật đều tập trung nghiên cứu một chuyên ngành kỹ thuật, cùng với các khóa học về cả toán học, vật lý và khoa học đời sống. Nhiều chương trình cũng bao gồm các khóa học về kỹ thuật tổng hợp và kế toán ứng dụng. Khóa học thiết kế, thường đi kèm với lớp học về máy tính hoặc phòng thí nghiệm hoặc cả hai, là một phần trong chương trình giảng dạy của hầu hết các chương trình. Thông thường, các khóa học tổng quát không liên quan trực tiếp đến kỹ thuật, chẳng hạn như các khóa học về khoa học xã hội hoặc nhân văn, cũng được yêu cầu.

Kiểm định là quá trình các chương trình kỹ thuật được đánh giá bởi một cơ quan bên ngoài để xác định xem các tiêu chuẩn áp dụng có được đáp ứng hay không. Hiệp định Washington đóng vai trò như một thỏa thuận công nhận quốc tế đối với các bằng cấp kỹ thuật hàn lâm, công nhận tính tương đương đáng kể trong các tiêu chuẩn do nhiều cơ quan kỹ thuật lớn của quốc gia đặt ra. Tại Hoa Kỳ, các chương trình cấp bằng sau trung học về kỹ thuật được Hội đồng Kiểm định Kỹ thuật và Công nghệ công nhận.

Quy định

Ở nhiều quốc gia, các nhiệm vụ kỹ thuật như thiết kế cầu, nhà máy điện, thiết bị công nghiệp, thiết kế máy móc và nhà máy hóa chất phải được phê duyệt bởi kỹ sư chuyên nghiệp được cấp phép. Tiêu đề phổ biến nhất là kỹ sư chuyên nghiệp (professional engineer) là giấy phép hành nghề và được biểu thị bằng việc sử dụng các chữ cái sau danh nghĩa; PE hoặc P.Eng. Đây là những điều phổ biến ở Bắc Mỹ, cũng như kỹ sư châu Âu EUR ING (European engineer) ở châu Âu. Hành nghề kỹ thuật ở Vương quốc Anh không phải là một nghề được quản lý nhưng việc kiểm soát các chức danh kỹ sư điều lệ CEng (chartered engineer) và kỹ sư hợp nhất Ieng (incorporated engineer) được quy định. Những danh hiệu này được pháp luật bảo vệ và phải tuân theo các yêu cầu nghiêm ngặt do Hội đồng Kỹ thuật Vương quốc Anh quy định. Tiêu đề CEng được sử dụng ở phần lớn Khối thịnh vượng chung.

Nhiều ngành nghề có tay nghề và bán lành nghề, kỹ thuật viên kỹ thuật ở Anh tự gọi mình là kỹ sư. Một phong trào đang phát triển ở Anh là bảo vệ hợp pháp danh hiệu “Kỹ sư” để chỉ những kỹ sư chuyên nghiệp mới có thể sử dụng nó; một bản kiến ​​​​nghị đã được bắt đầu để tiếp tục thực hiện mục đích này.

Ở Hoa Kỳ, kỹ thuật là một nghề được quản lý mà việc hành nghề và những người hành nghề được cấp phép và quản lý theo pháp luật. Giấy phép thường có thể đạt được thông qua sự kết hợp giữa trình độ học vấn, kỳ thi trước (kỳ thi Cơ bản về Kỹ thuật), kỳ thi (kỳ thi kỹ thuật chuyên nghiệp) và kinh nghiệm kỹ thuật (thường trong khoảng hơn 5 năm). Mỗi tiểu bang đều kiểm tra và cấp giấy phép cho các kỹ sư chuyên nghiệp. Hiện tại, hầu hết các bang không cấp phép theo ngành kỹ thuật cụ thể mà cung cấp giấy phép tổng quát và tin tưởng các kỹ sư sẽ sử dụng phán đoán chuyên môn liên quan đến năng lực cá nhân của họ; đây là cách tiếp cận được ưa chuộng của các hiệp hội nghề nghiệp. Mặc dù vậy, ít nhất một trong những kỳ thi theo yêu cầu của hầu hết các bang thực sự tập trung vào một chuyên ngành cụ thể; các ứng viên xin cấp giấy phép thường chọn hạng mục kiểm tra gần nhất với chuyên môn tương ứng của họ. Tại Hoa Kỳ, “miễn trừ công nghiệp” cho phép các doanh nghiệp tuyển dụng nhân viên và gọi họ là “kỹ sư”, miễn là những cá nhân đó chịu sự giám sát và kiểm soát trực tiếp của đơn vị kinh doanh và chức năng liên quan nội bộ đến sản xuất (bộ phận sản xuất) liên quan đến cho tổ chức kinh doanh hoặc làm việc nội bộ trong một tổ chức được miễn trừ. Người đó không có thẩm quyền cuối cùng để phê duyệt hoặc chịu trách nhiệm cuối cùng đối với các thiết kế, kế hoạch hoặc thông số kỹ thuật sẽ được đưa vào các công trình, hệ thống hoặc cơ sở vật chất cố định trên tài sản của người khác hoặc được cung cấp cho công chúng. Những cá nhân này bị cấm cung cấp dịch vụ kỹ thuật trực tiếp cho công chúng hoặc các doanh nghiệp khác hoặc tham gia hành nghề kỹ thuật trừ khi đơn vị kinh doanh đó đã đăng ký với hội đồng kỹ thuật của tiểu bang và việc hành nghề chỉ được thực hiện hoặc giám sát trực tiếp bởi các kỹ sư được cấp phép tham gia trong thực hành kỹ thuật. Trong một số trường hợp, một số vị trí, chẳng hạn như “kỹ sư vệ sinh”, không có bất kỳ cơ sở nào về khoa học kỹ thuật. Mặc dù một số tiểu bang yêu cầu bằng Cử nhân Kỹ thuật được Ủy ban Kiểm định Kỹ thuật EAC (Engineering Accreditation Commission) của Ban Kiểm định Kỹ thuật và Công nghệ ABET (Accreditation Board for Engineering and Technology) công nhận, không có ngoại lệ, nhưng khoảng 2/3 số bang chấp nhận bằng Cử nhân Kỹ thuật về công nghệ kỹ thuật được Ủy ban Chứng nhận Công nghệ Kỹ thuật ETAC (Engineering Technology Accreditation Commission) của ABET công nhận được cấp phép làm kỹ sư chuyên nghiệp. Mỗi tiểu bang có những yêu cầu khác nhau về số năm kinh nghiệm để tham gia các kỳ thi Cơ bản về Kỹ thuật FE (Fundamentals of Engineering) và Kỹ thuật Chuyên nghiệp PE (Professional Engineering). Một số tiểu bang yêu cầu phải có bằng MS tốt nghiệp về kỹ thuật để tham gia các kỳ thi nhằm học thêm. Sau bảy năm làm việc sau khi tốt nghiệp, hai năm chịu trách nhiệm về công việc kỹ thuật quan trọng, liên tục phát triển chuyên môn, một số PE có trình độ cao đã có thể trở thành Kỹ sư chuyên nghiệp quốc tế Int(PE) (International Professional Engineers). Những kỹ sư này phải đáp ứng trình độ năng lực chuyên môn cao nhất và đây là một quá trình được bình duyệt. Sau khi danh hiệu IntPE được trao, kỹ sư có thể được tiếp nhận dễ dàng hơn vào sổ đăng ký quốc gia của một số khu vực pháp lý thành viên để hành nghề quốc tế.

Ở Canada, kỹ thuật là một nghề tự điều chỉnh. Nghề nghiệp ở mỗi tỉnh được quản lý bởi hiệp hội kỹ thuật riêng của mình. Ví dụ: tại Tỉnh British Columbia, một sinh viên tốt nghiệp kỹ sư có 4 năm kinh nghiệm sau đại học trở lên trong lĩnh vực liên quan đến kỹ thuật và vượt qua các kỳ thi về đạo đức và luật sẽ cần phải được đăng ký bởi Hiệp hội Kỹ sư Chuyên nghiệp và Nhà khoa học Địa chất APEGBC (Association for Professional Engineers and Geoscientists) để trở thành Kỹ sư chuyên nghiệp và được cấp chứng chỉ chuyên môn P.Eng cho phép một người hành nghề kỹ thuật.

Ở Châu Âu lục địa, Châu Mỹ Latinh, Thổ Nhĩ Kỳ và các nơi khác, luật pháp giới hạn chức danh này đối với những người có bằng kỹ sư và việc người khác sử dụng chức danh này là bất hợp pháp. Ở Ý, danh hiệu này được giới hạn cho những người có bằng kỹ sư, đã vượt qua kỳ thi kiểm tra trình độ chuyên môn (Esame di Stato) và được ghi danh vào sổ đăng ký của chi nhánh địa phương của Hiệp hội Kỹ sư Quốc gia (một cơ quan công). Ở Bồ Đào Nha, các chức danh kỹ sư chuyên nghiệp và bằng cấp kỹ thuật được công nhận đều được quy định và chứng nhận bởi Ordem dos Engenheiros. Tại Cộng hòa Séc, danh hiệu “kỹ sư” (Ing.) được trao cho những người có bằng (thạc sĩ) về hóa học, công nghệ hoặc kinh tế vì lý do lịch sử và truyền thống. Ở Hy Lạp, danh hiệu học thuật “Kỹ sư có bằng” được trao sau khi hoàn thành khóa học nghiên cứu kỹ thuật kéo dài 5 năm và danh hiệu “Kỹ sư được chứng nhận” được trao sau khi hoàn thành khóa học bốn năm nghiên cứu kỹ thuật tại Viện Giáo dục Công nghệ (TEI).

Định nghĩa theo quốc gia

Định nghĩa của thuật ngữ “kỹ sư” khác nhau giữa các quốc gia và châu lục.

Châu Âu

Tính đến năm 2022, 32 quốc gia ở Châu Âu (bao gồm gần như toàn bộ 27 quốc gia thuộc Liên minh Châu Âu) hiện đã công nhận danh hiệu “Kỹ sư Châu Âu” (European Engineer), cho phép sử dụng chức danh trước danh nghĩa là “EUR ING” (luôn viết hoa đầy đủ). Mỗi quốc gia đặt ra yêu cầu về trình độ chuyên môn chính xác của riêng mình để sử dụng danh hiệu này (mặc dù nhìn chung chúng đều tương đương nhau). Việc có đủ trình độ chuyên môn cần thiết không đủ khả năng được hưởng quyền tự động. Tiêu đề phải được nộp đơn xin (và phải trả phí thích hợp). Người nắm giữ có quyền sử dụng danh hiệu trong hộ chiếu của họ. EUR ING được phép tự mô tả mình là kỹ sư có trình độ chuyên môn và hành nghề như vậy ở bất kỳ quốc gia nào trong số 32 quốc gia tham gia, bao gồm cả những quốc gia mà chức danh kỹ sư được pháp luật quy định.

Pháp

Ở Pháp, thuật ngữ ingénieur (kỹ sư) không phải là một chức danh được bảo vệ và có thể được sử dụng bởi bất kỳ ai hành nghề này.

Tuy nhiên, danh hiệu ingénieur diplomé (kỹ sư tốt nghiệp) là một danh hiệu học thuật chính thức được chính phủ bảo vệ và gắn liền với Diplôme d’Ingénieur, một bằng cấp học thuật nổi tiếng ở Pháp. Bất kỳ ai sử dụng sai danh hiệu này ở Pháp đều có thể bị phạt một khoản tiền lớn và bị bỏ tù, vì nó thường dành cho những sinh viên tốt nghiệp các trường kỹ thuật lớn của Pháp. Các trường kỹ thuật được thành lập trong cuộc cách mạng Pháp có danh tiếng đặc biệt đối với người dân Pháp vì họ đã giúp thực hiện quá trình chuyển đổi từ một quốc gia chủ yếu là nông nghiệp vào cuối thế kỷ XVIII sang nước Pháp phát triển công nghiệp vào thế kỷ XIX. Một phần lớn của cải kinh tế và sức mạnh công nghiệp của Pháp thế kỷ XIX được tạo ra bởi các kỹ sư đã tốt nghiệp từ École Centrale Paris, École des Mines de Paris, École polytechnique hoặc Télécom Paris. Đây cũng là trường hợp sau Thế chiến II khi nước Pháp phải xây dựng lại. Trước “cuộc cải cách René Haby “ vào những năm 1970, rất khó để được nhận vào những trường như vậy, và các kỹ sư người Pháp thường được coi là tinh hoa của quốc gia. Tuy nhiên, sau cuộc cải cách Haby và một loạt các cải cách tiếp theo (Kế hoạch hiện đại hóa các trường đại học Pháp), một số trường kỹ thuật đã được thành lập và có thể được tiếp cận với mức độ cạnh tranh tương đối thấp hơn.

Ở Pháp, các vị trí kỹ sư hiện được chia sẻ giữa các sinh viên ngoại giao kỹ sư tốt nghiệp từ các trường cao đẳng kỹ thuật; và những người có bằng Thạc sĩ Khoa học (Master’s degree) từ các trường đại học công lập.

Ý

Ở Ý, chỉ những người có bằng cấp kỹ thuật chính thức ít nhất bằng cử nhân mới được phép mô tả mình là kỹ sư. Nhiều đến mức những người có bằng cấp như vậy có quyền sử dụng danh hiệu trước danh nghĩa là “Ingegnere” (hoặc “Ingegnera” nếu là nữ – trong cả hai trường hợp thường được viết tắt là “Ing.”) thay cho “Signore”, “Signorina” hoặc “Signora” (lần lượt là Ông, Cô và Bà) theo cách tương tự như người có bằng tiến sĩ sẽ sử dụng chức danh trước danh nghĩa “Bác sĩ”.

Canada

Ở Canada, kỹ thuật là một nghề được quản lý mà việc hành nghề và những người hành nghề được cấp phép và quản lý theo luật. Các kỹ sư chuyên nghiệp được cấp phép được gọi là P.Eng. Nhiều kỹ sư người Canada đeo Nhẫn sắt.

Ở tất cả các tỉnh của Canada, danh hiệu “Kỹ sư chuyên nghiệp” (Professional Engineer) được pháp luật bảo vệ và bất kỳ cá nhân hoặc công ty nào không được cấp phép sử dụng chức danh này đều vi phạm pháp luật và phải chịu phạt tiền cũng như lệnh cấm. Trái ngược với sự khẳng định của các Kỹ sư chuyên nghiệp Ontario PEO (Professional Engineers Ontario) và Kỹ sư Canada (Engineers Canada), việc sử dụng danh hiệu “Kỹ sư” đã được luật pháp Canada cho là có thể chấp nhận được đối với những người không có P.Eng. danh hiệu.

Chức danh kỹ sư không chỉ dành riêng cho chức danh P.Eng. Chức danh Kỹ sư thường được nắm giữ bởi “Kỹ sư phần mềm” (Software Engineer), Quân đội Canada với nhiều cấp bậc và chức vụ khác nhau, kỹ sư đầu máy đường sắt, kỹ sư cố định và Kỹ sư bảo trì máy bay (AME), tất cả đều không thường có P.Eng. chỉ định.

Hoa Kỳ

Tại Hoa Kỳ, việc hành nghề kỹ thuật chuyên nghiệp được quản lý chặt chẽ và danh hiệu “kỹ sư chuyên nghiệp” (professional engineer) được bảo vệ về mặt pháp lý, có nghĩa là việc sử dụng nó để cung cấp dịch vụ kỹ thuật cho công chúng là bất hợp pháp trừ khi được cấp phép, chứng nhận hoặc chứng thực chính thức khác. bởi tiểu bang đó thông qua giấy phép kỹ thuật chuyên nghiệp.

Các nước nói tiếng Tây Ban Nha

Một số quốc gia nói tiếng Tây Ban Nha tuân theo quy ước của các kỹ sư người Ý sử dụng chức danh trước danh nghĩa, trong trường hợp này là “ingeniero” (hoặc “ingeniera” nếu là nữ). Giống như ở Ý, nó thường được viết tắt là “Ing”. Ở Tây Ban Nha, thông lệ này không được tuân theo.

Theo một nghiên cứu năm 2014, nghề kỹ sư có uy tín cao ở Tây Ban Nha, xếp ngang hàng với bác sĩ y khoa, nhà khoa học và giáo sư, trên cả thẩm phán, nhà báo hoặc doanh nhân.

Châu Á và Châu Phi

Tại tiểu lục địa Ấn Độ, Nga, Trung Đông, Châu Phi Trung Quốc, kỹ thuật là một trong những khóa học đại học được săn đón nhiều nhất, thu hút hàng nghìn ứng viên thể hiện khả năng của mình trong các kỳ thi tuyển sinh có tính cạnh tranh cao.

Ai Cập, hệ thống giáo dục khiến kỹ thuật trở thành nghề được tôn trọng thứ hai trong nước (sau y học); các trường cao đẳng kỹ thuật tại các trường đại học Ai Cập yêu cầu điểm cực cao trong Chứng chỉ Giáo dục Trung học theo thứ tự 97% hoặc 98% – và do đó được xem xét (cùng với các trường cao đẳng y khoa), khoa học tự nhiên và dược) nằm trong số “các trường cao đẳng đỉnh cao”.

Tại Philippines và cộng đồng người Philippines ở nước ngoài, các kỹ sư dù là người Philippines hay không phải người Philippines, đặc biệt là những người đồng thời đảm nhiệm các công việc khác, được gọi và giới thiệu là Kỹ sư, thay vì Ông/Bà trong bài phát biểu hoặc Ông/Bà/Cô. (G./Gng./Bb. trong tiếng Philippin) trước họ. Từ đó được sử dụng trong chính nó hoặc trước tên hoặc họ đã cho./.

Bài viết được đề xuất

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *