Hiển thị: 1 - 1 của 1 kết quả

TIỂU SĨ QUAN (Petty officer)

Một tiểu sĩ quan (petty officer, viết tắt – PO) là một hạ sĩ quan trong nhiều lực lượng hải quân và được ký hiệu xếp hạng trong NATO là OR-5 hoặc OR-6. Ở nhiều …