TÊN LỬA ĐẠN ĐẠO TẦM TRUNG (Medium-range ballistic missile)

Tên lửa đạn đạo tầm trung MRBM (Medium-range ballistic missile) là một loại tên lửa đạn đạo có tầm bắn trung bình, cách phân loại cuối cùng này tùy thuộc vào tiêu chuẩn của các tổ chức nhất định. Trong Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, tên lửa tầm trung được xác định là có tầm bắn tối đa từ 1.000 đến 3.000 km. Theo thuật ngữ hiện đại, MRBM là một phần của nhóm rộng hơn các tên lửa đạn đạo chiến trường (theatre ballistic missile), bao gồm bất kỳ tên lửa đạn đạo nào có tầm bắn dưới 3.500 km.

MRBM cụ thể

Trung Quốc: DF-2 (1.250 km); DF-16 (1.000-1.600 km); DF-17 (1.800-2.500 km); DF-21 (1.500-1.700 km) (Trung Quốc) Trung Quốc, (Ả Rập Xê Út) Ả Rập Xê Út.

Pháp: SSBS S1.

Ấn Độ: Agni II (2.000-3.000 km); Agni-P (1.000-2.000 km).

Iran: Ashoura (2.000-2.500 km); Emad (1.700 km); Fajr-3 (2.500 km); Ghadr-110 (2.000-3.000 km); Khorramshahr (2.000 km); Sejjil (2.000-4.500 km); Shahab-3 (1.000-2.000 km).

I-rắc: Badr-2000 (1.000 km).

Israel: Jericho II (1.300 km).

Triều Tiên: Hwasong-9 (1.000 km); Hwasong-10/RD-B Musudan (2.500-4.000 km); Pukkuksong-1 (500-2.000 km); Pukkuksong-2 (1.200-3.000 km); Pukkuksong-2 (2.500-3.000 km); Rodong-1 (1.000-1.500 km).

Pakistan: Ababeel (2.200 km); Ghauri-I (1.500 km); Ghauri-II (1.800-2.000 km); Ghauri-III (3.000-3.500 km, đã hủy); Shaheen-II (2.500 km); Shaheen-III (2.750 km).

Thổ Nhĩ Kỳ: J-600T Yıldırım IV (2.500 km – đang được phát triển).

Liên Xô: R-5 Pobeda (1.200 km); R-12 Dvina (2.080 km); RT-15 (2.500 km).

Hoa Kỳ: Pershing II (1.770 km); PGM-19 Jupiter (2.400 km)./.

Bài viết được đề xuất

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *