DI LẶC

Di Lặc, tiếng Phạn là Maitreya, nghĩa là “người có lòng từ” (Từ Thị), cũng có tên khác là Vô Năng Thắng, phiên âm Hán-Việt là A-dật-đa, là một vị Bụt hay Bồ tát trong quan niệm Đạo Phật.

Tượng Di Lặc, Viện bảo tàng Patan, Kathmandu

Trong Đạo Phật Tây Tạng, Di-lặc được thờ cúng rất rộng rãi.

Trong Đạo Phật Trung Hoa, từ thế kỷ X, hòa thượng Bố Đại được xem là hiện thân của Di Lặc. Điều này dẫn đến rất nhiều hình tượng Bụt Di Lặc bị khắc hoạ là một ông già to béo đang cười.

Theo kinh điển Phật giáo, Di Lặc là vị Bồ tát sẽ xuất hiện trên Trái Đất, sẽ là vị Phật kế tiếp Đức Phật lịch sử Thích Ca Mâu Ni. Bồ Tát Di-lặc được tiên tri sẽ giáng sinh khi nhân thọ là 80.000 năm trở đi, tức khoảng hơn 5 tỉ năm nữa theo năm Trái Đất, khi Phật Pháp đã hoàn toàn bị loài người lãng quên.

Trong quá khứ, một số người đã tự xưng mình là Phật Di Lặc giáng thế để thực hiện các mưu đồ chính trị. Năm 689, Võ Tắc Thiên đã hạ lệnh cho Pháp Lãng ngụy tạo Đại Vân Kinh, cho rằng Võ Hậu là Di-lặc hạ sanh. Khoảng năm 713-755, Vương Hoài Cổ cũng tự xưng là Tân Phật (Phật Di-lặc) rồi khởi binh làm loạn. Năm 1022-1063 đời Bắc Tống, Vương Túc thống lãnh giáo đồ Di-lặc làm phản ở Bối Châu…

Ở Việt Nam, giáo phái Bửu Sơn Kỳ Hương cho rằng Bồ Tát Di Lặc sẽ giáng sinh ngay ở Việt Nam.

Có quan niệm Di-lặc và A-dật-đa một, tuy nhiên cũng có quan niệm khác, là hai nhân vật khác nhau./.

Bài viết được đề xuất

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *