Hiển thị: 1 - 2 của 2 kết quả

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ NỖI SỢ

Giữa lúc CNTT phát triển như vũ bão, thì vẫn có một “bộ phận không nhỏ” sợ hãi khi nhắc đến mạng xã hội và thiết bị công nghệ. Tại sao lại có nỗi sợ …