Hiển thị: 1 - 1 của 1 kết quả

TÀU NGẦM DIESEL-ĐIỆN, AIP Type 212A

Là lớp tàu ngầm diesel-điện hiện đại bậc nhất trên thế giới do được trang bị động lực đẩy AIP, thiết bị UAV, vũ khí hiện đại, đa dạng và kết cấu thân vỏ tiên …