Hiển thị: 1 - 3 của 3 kết quả

TÀU ĐỔ BỘ LPH LỚP Iwo Jima

Tổng quan:– Nhà máy đóng tàu: Xưởng đóng tàu hải quân Puget Sound; Xưởng đóng tàu hải quân Philadelphia; Ingalls Shipbuilding– Nhà khai thác: Hải quân Hoa Kỳ– Lớp trước: Essex (một số tàu được …

TÀU ĐỔ BỘ TẤN CÔNG LHA LỚP Tarawa

Tổng quan:– Nhà xây dựng: Ingalls Shipbuilding– Nhà khai thác: Hải quân Hoa Kỳ– Lớp trước: Iwo Jima– Lớp sau: Wasp– Được xây dựng: từ 1971 đến 1980– Trong biên chế: từ 1976 đến 2015– …

MỒI BẪY Seagnat

Hệ thống Kiểm soát Seagnat (đôi khi được đánh vần là SeaGnat hoặc Sea Gnat) là một hệ thống mồi bẫy của Anh do System Engineering & Assessment (SEA) Ltd sản xuất để bắn đạn …