Hiển thị: 1 - 1 của 1 kết quả

TÀU BẢO ĐẢM TÀU NGẦM TYPE 926

Tổng quan:– Biên chế: 2010-2014– Lượng giãn nước: 8.500 tấn– Kích thước: (130 x 16,4 x 6,5) m– Vận tốc: 15 hl/g.– Trang bị:+ Tàu lặn cứu hộ LR-7 (độ sâu đến 300 m)+ Cẩu …